Kloakering og nybyggeri i Ilimanaq

Kloakering og nybyggeri skaber turisme og øget vækst i den lille vestgrønlandske by Ilimanaq, der før 2015 var uden både kloaksystem og vandforsyning.Beliggenhed

  • Ilimanaq, Grønland

Kunde

  • World of Greenland, Realdania By og Byg, Quaasiutsut Kommunia

Status

  • 2015-2017

Rolle

  • Rådgiver på forsyningsprojekt, samt bygherrerådgiver på historiske huse

Fra isoleret landsby til turistattraktion

På Grønlands vestkyst, syd for Ilulissat, ligger den lille grønlandske bygd, Ilimanaq. Indtil 2015 var der ingen kloakering, ingen vandforsyning og området var ikke kortlagt af Asiaq-instiuttet, der betjener virksomheder og myndigheder med lokalkendskab og understøtter planlægning af infrastruktur.

Men i 2015 påbegyndte man et stort projekt, der skulle skabe bedre vilkår i den lille grønlandske bygd. Man ville etablere kloaksystem og vandforsyning, men samtidig også restaurere to historiske huse fra 1700-tallet og etablere nye turisthytter, hvorfra man kunne opleve den smukke natur omkring Ilimanaq. Projektet havde til formål at skabe rammer for både økonomisk og social fremdrift, bl.a. gennem en ambition om øget turisme. 

cnt-Ilimanaq

Ambitiøst projekt, der gavner lokalbefolkningen

Kloakeringsprojekt blev gennemført som et partnerskabsprojekt mellem Realdania By & Byg, den tidligere Qaasuitsup Kommunia og World of Greenland. I projektet designede WSP Artics eksperter kloaksystem og vandforsyning, men var også med til at forny en råvandsledning på 2300 meter, der betyder at bygden har forsyning af helårs-drikkevand. Kloakeringen udgør 350 meter i form af et hovedrørledningssystem både på land og under havets overflade. Kloakeringen har haft en enorm betydning for de to historiske huse fra 1700-tallet, de nye turisthytter, bygdens forsamlingshus og servicehus, der alle som noget helt nyt har fået vandskyllende toiletter, samt rindende varmt og koldt vand. Der er desuden planer om at hovedkloakledningen skal tilkobles bygdens beboelseshuse i fremtiden.

Hytterne har været næsten fuldt booket hele sommeren. Det skaber vækst og omsætning i bygden, og i det ene historiske hus er der et meget fint spisehus. Befolkningen vokser, og levestandarden er forbedret.
Birkir Rutsson Projektleder

Et udfordrende projekt

Eksperterne i WSP Arctic overkom i gennem projektet mange udfordringer. Ilimanaq ligger nemlig både i et sump- og klippeland, der skabte udfordringer med højdekoordinatorer, vand og myg. Den isolerede landsby var desuden svær at nå frem til på grund af Ilulissat Isfjord, der betød af eksperter måtte tænke kreativt og benytte sig af alternative kort og fotos.