SØNÆS

Med klimaprojektet sØnæs har Viborg både fået nye rekreative områder, klimasikring og en meget bedre vandkvalitet


Beliggenhed

  • Viborg, Jylland, Danmark

Kunde

  • Viborg Kommune og Energi Viborg Vand

Status

  • 2015-2015

Arkitekt

  • Møller og Grønborg

Rolle

  • Rådgiver og ingeniør

Klimatilpasning og bypark i én løsning

Med sØnæs har Viborg Kommune og Energi Viborg Vand opnået tre markante gevinster. Først og fremmest har områdets borgere og besøgende fået en bypark med massere af faciliteter, der allerede er meget populære. Samtidig klimasikrer rensedammen håndteringen af regnvandet og renser det bedre og billigere end før. Og endelig er vandkvaliteten i den nærliggende Søndersø stærkt forbedret, da den ikke længere bliver fyldt med urenset regnvand.

Den nye rensedam ved Søndersø i det sydlige Viborg er et kæmpemæssigt bundfældningsbassin. Ved at etablere anlægget i et blødt, bølgende terræn opstår en foranderlig aktivitetspark, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regnvandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne. Anlægget kan optage regnvand fra et overfladeareal svarende til 100 fodboldbaner. Det er er derfor en god klimasikring, da det kan opsamle og rense regnvandet fra selv meget store og sjældne skybrud, inden vandet bliver ledt ud i Søndersø.

Sønæs oversigt

FRA MOSEJORD TIL BYPARK

WSP har været med i projektet fra den allerførste planlægning og har haft rollen som ingeniør og rådgiver for Energi Viborg Vand A/S. Vi har deltaget i skitseprojekt, udviklingsdel og myndighedsbehandling og fungeret som rådgiver på detailprojektet. Samtidig har vi i anlægsperioden varetaget ingeniøropgaver i forbindelse med jord, beton, kloak og byggeledelse og gennem hele processen bidraget til at finde løsninger og få det omfattende projekt til at lykkes.

I projektet har der også været fokus på at inddrage de lokale borgere og andre relevante interessenter i forløbet, så parken i sidste ende fik de kvaliteter og funktioner, der var efterspurgt i området.

sØnæs har efterhånden fået tildelt en del priser. Det seneste skud på stammen er Bæredygtig Beton Prisen 2017, som du kan læse mere om her.

Sønæs