Vand

Fremtiden kalder på nye løsninger. Vi rådgiver vores kunder i fremtidssikring af byer og landområder til morgendagens udfordringer, og sikrer en funktionel håndtering af spildevand og naturens egne store vandmasser.

Klimaforandringer og et større vandforbrug har lagt pres på vand- og spildevandsinfrastrukturen, og det er derfor vigtigt, at vi formår at fremtidssikre vores byer og landområder. Vi skal optimere vores vandværker, så de kan fortsætte med at levere rent drikkevand til Danmarks befolkning og sikre at vores spildevand afledes på en bæredygtig måde. Samtidig skal vi skybrudssikre vores byer, så de er klar til fremtidens udfordringer, og sikre at vores vandløb kan holde til den nødvendige udledning uden at det påvirker deres økosystemer.  

Vi hjælper kommuner, vandværker og private kunder med at finde de rigtige løsninger på deres vandproblemer, og vi rådgiver om alt fra klimatilpasning og stormflodssikring til nyopførsel og renovering af vandværker og ledninger samt forvaltning af vandløb.