Vores infrastruktur er ikke noget, vi tænker meget over i dagligdagen, men det er faktisk limen, som binder vores byer sammen. Det er kun når der opstår et problem, eller hvis noget stopper med at virke, skal repareres, eller hvis en løsning ikke længere lever op til brugernes behov, at vi begynder at snakke om vores vandrensningsanlæg, kloaker, veje, forbrugsledninger, broer og baner, som i bund og grund er det, som får vores dagligdag til at hænge sammen.


Infrastrukturen er byens stille samarbejdspartner. Vi har vænnet os til rindende vand, toiletter som kan skylle ud, elektricitet, når vi trykker på stikkontakten, og infrastruktur er derfor ikke noget, vi tænker meget over i dagligdagen.

Infrastrukturen er en afgørende del af hverdagen for millioner af mennesker, og det er derfor også yderst vigtigt, at man gennemtænker planlægning, forvaltning og asset management af vores infrastruktur. Vores eksperter laver langsigtede løsninger, hvor der tages højde for den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, og de bidrager også med nogle klare visioner for, hvordan fremtidens infrastruktur kan komme til at se ud, og hvilke retninger man bør bevæge sig hen i mod. Vi har mange års erfaring med infrastrukturprojekter, og kan fremvise en imponerende portefølje med både store internationale projekter og mindre lokale initiativer.

Vi bistår myndigheder og kommuner med rådgivning omkring risikoforhold, drift og asset management af infrastruktur, samt udarbejder og vurderer løsningsforslag til udvikling og vedligehold. Vores rådgivning understøttes af en solid teknisk viden, som kan bakkes op af ekspertkompetencer fra resten af verden, hvis behovet er der. Vores mål er at finde de mest bæredygtige løsninger, samtidig med at omkostningerne holdes nede og tidsplanen overholdes.

Vi tilbyder blandt andet vores kunder med følgende:

  • Planlægning og projektering
  • Risikoanalyser
  • Miljøanalyser
  • Asset Management
  • Transportsystemer
  • Trafikanalyser
  • Rådgivning i byudvikling
  • Program- og projektledelse