Energi

Hvordan vi genererer og distribuerer energi nå og i fremtiden er et av vår tids viktigste spørsmål. Fremtidens energiløsninger er effektive, baseres på fornybare kilder og fører til svært lite eller ingen klimagassutslipp. WSP hjelper deg med å planlegge og bygge fremtidige energiløsninger i dag.

 


En energisektor i forandring

Ressursbegrensninger, miljøutfordringer, teknologisk utvikling, befolkningsvekst, rask urbanisering, økt energiforbruk og kraftproduksjonskapasitet er alle globale utfordringer som påvirker energisektoren, og som gjør at den er i forandring.

I dag kan vi ikke lenger regne med ubegrenset tilgang til energi, og klimaendringene blir stadig viktigere å ta tak i. Dette gjør at en av vår tids viktigeste utfordringer er å sikre tilgang til rimelig og ren energi. Hvordan vi produserer, prosesserer, distribuerer og bruker energi påvirker hvorvidt vi klarer å sikre bærekraftige energisystemer som jobber med og ikke mot klimaet.  

Norske energiselskaper satser på fornybare alternativer, og står overfor store investeringer. Dette gjelder både innen produksjon, distribusjon og infrastruktur. 

WSP tar hånd om fremtidens energiløsninger

WSP kan bistå både myndigheter og energiselskaper med å forbedre energieffektiviteten og fremme fornybar kraftproduksjon. Vi kan bistå kunder med å utvikle og implementere innovative strategier og forretningsmodeller som sikrer en sikker og pålitelig energiforsyning.

Vi tilbyr strategisk rådgivning, samt utredninger, kartlegging og analyse av energimarkeder, markeds- og omverdenanalyser.  

Vi bistår våre kunder med prosjektledelse og ekspertise helt fra de første utviklings- og planleggingsstudiene og hele veien gjennom prosjektering og bygging til igangkjøring.

I Norge har vi siden 1980-tallet ledet store og komplekse prosjekter innen fornybar energi, særlig knyttet til vannkraft og biogass. Vi har også bygget og modernisert kjernekraftverk, vindkraftverk og varmekraftverk. Vi har lokal kompetanse på vannkraft, vindkraft, solenergi og kraftoverføring og distribusjon, mens WSP internasjonalt supplerer med øvrig ekspertise.

WSP bistår kunder med helhetlig prosjektledelse innen produksjon og distribusjon av elektrisitet og energi. Vi tilbyr prosjektledelse fra start til slutt, samt en rekke spesialisttjenester som byggeledelse, byggherreombud/SHA, prosjekteringsledelse, usikkerhets- og risikostyring og kontraktsstyring. Gjennom WSP internasjonalt tilbyr vi i tillegg prosjektering og oppdatert energiekspertise fra en hel verden.   

Vi tilbyr også prosjektledelse, prosjektering og øvrige spesialisttjenester til tilstøtende bransjer – enten det handler om å utvikle eiendom i tilknytning til energiprosjektet, etablere omkringliggende infrastruktur og sikre effektiv og god adkomst, eller sette opp bygg. 

WSP er engasjert i prosjekter over hele landet, blant annet for Statnett.  Vi har rammeavtaler med blant annet Troms Kraft, Agder Energi og Lyse.