God og effektiv kostnadsstyring er en forutsetning for å gjennomføre et vellykket prosjekt, og gjør at du kan fatte gode beslutninger underveis, rapportere riktig til enhver tid og ha kontroll på kostnadsramme og resultatmål. WSP kan ta ansvar for kostnadsstyringen i ditt prosjekt eller løse enkeltstående oppgaver.


Håndtering av kostnader og inntekter i prosjekt

I starten av et prosjekt skal format og kriterier for planlegging, strukturering, estimering, budsjettering og styring av prosjektkostnadene tas frem og dokumenteres i en plan for kostnadsstyring. Den bør blant annet inneholde nøyaktighetsnivå, måleenheter, avstemmingskontoer, styringsgrenser, regler for prestasjonsmåling, rapporteringsformat og prosessbeskrivelser.

Kostnadsstyring handler blant annet om å holde oversikt over prosjektets utvikling i forhold til gjeldende budsjetter, og å identifisere avvik og potensielle prosjektendringer. Det er bare gjennom gode systemer og rutiner for kostnadsstyring i prosjektet at du har mulighet til å avdekke avvik og iverksette korrektive tiltak dersom prosjektløpet ikke går helt etter planen.

Vi har erfarne prosjektledere og økonomer som kan ta ansvar for kostnadsstyringen i ditt prosjekt, som en fast del av prosjektteamet, eller ved å bistå med å etablere gode rutiner for kostnadsstyring. Vi kan også løse spesifikke oppgaver som usikkerhetsanalyser, analyse av livssykluskostnader, støtte til å opprette og rapportere på budsjett, og hjelp til å etablere kostnadsestimater og rutiner for fakturering og bokføring. Vi kan også bistå i valg av systemer og verktøy.

Vi har blant annet bistått Kilden kulturhus i Kristiansand og Hovseterhjemmet i Oslo med kostnadsstyring.