Maskinlæring på stordata for Jernbanedirektoratet

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har WSP jobbet med en langsiktig mobilitetsscenarioplanlegging gjennom store mengder høykvalitetsdata som er tolket av kunstig intelligens   


Oppdragsgiver

  • Jernbanedirektoratet

Prosjektkostnad

  • 2,9 MNOK

Prosjektstatus

  • Ferdig