Maskinlæring på stordata for Jernbanedirektoratet

Stordata og maskinlæring bidrar til bedre håndtering av usikkerhet i arbeidet med transportprognoser.


Oppdragsgiver

  • Jernbanedirektoratet

Prosjektkostnad

  • 2,9 MNOK

Prosjektstatus

  • 2020 - pågår