Bli kjent med WSP

WSP er et av verdens ledende konsulent- og rådgiverselskap innenfor samfunnsutvikling. Vi utvikler alt fra byer og transportsystemer til nye energikilder, skoler og sykehus. Våre 67 000 medarbeidere jobber hver dag med å skape positive, langvarige og framtidssikre løsninger for samfunnet vårt. I Norge er vi 550 medarbeidere.

Hva gjør vi

Vi hjelper kundene våre med å finne bærekraftige og effektive løsninger på komplekse utfordringer. Vi planlegger, prosjekterer og leder innovative prosjekter for framtidens samfunn.

Mer om vår ekspertise

Miljø og bærekraft

Vi hjelper våre kunder med å løse komplekse miljøutfordringer, bidrar med miljørådgivning og er en pådriver for innovative og bærekraftige løsninger som har en positiv effekt på mennesker og miljø.

Fornybar energi

WSP tilbyr komplette løsninger til kunder som har behov for ekspertise innen fornybar energi. Vi bistår med innovative strategier, prosjektering av fornybare energiløsninger og prosjektledelse av anlegg og infrastruktur.

By- og tettstedsutvikling

WSP har solid ekspertise og en helhetlig tilnærming som gir attraktive og sosialt bærekraftige byer og tettsteder, tilrettelagt for vekst og gode levekår for de som bor der.

Mobilitet og transportplanlegging

Mobilitet- og transportplanleggingen må understøtte det samfunnet vi ønsker å skape. Ved å se de ulike transportformene i sammenheng og bruke teknologien riktig, skaper vi gode samfunn for framtiden.

Bygg og eiendom

Vi kan bistå med planlegging, prosjektering og prosjektledelse av nybygg og rehabiliteringsprosjekter og sikrer tekniske og innovative løsninger som dekker behovet i dag og står seg over tid.

Helse- og omsorgsbygg

Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle - gjennom hele livet. WSP har kompetansen som kreves for å ta et samlet grep om utviklingen av helse- og omsorgsektoren.

Bli med å utforme framtiden

Bli en del av WSP! Vi er en fin gjeng med eksperter som elsker utfordringer og å tenke nytt.

Se våre ledige stillinger
Les mer om å jobbe i WSP

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt oss eller finn nærmeste kontor