Jernbaner

Jernbaner er ikke udelukkende en måde at transportere folk på. Det er også et værktøj, som vi bruger til at bygge vores samfund og byer med. Det regionale togsystem er en vigtig del af mange danskeres hverdag, og det er noget som fylder meget i vores samfund både politisk og økonomisk. Jernbaneprojekter bliver derfor også profileret højt i Danmark og det er et emne, som både befolkningen og politikerne har stor interesse i, og som derfor kræver en vis ekspertise og erfaring.


En international vidensbank med jernbaneeksperter fra hele verden

Det er vigtigt at have øje for samfundsudviklingen, når man implementerer nye togsystemer, eller vælger, at opdatere det eksisterende. Byer er i konstant udvikling og nye teknologier vil ændre mobiliteten generelt. Jernbaneprojekter er ofte tidskrævende, og løbende justeringer og ændringer er derfor nødvendige. Det er desuden vigtigt, at man etablerer et fleksibelt system, som kan opdateres i takt med udviklingen. Et godt samarbejde med de involverede parter, både offentlige og private, er derudover essentielt, så man sikrer et smidigt forløb og en god kommunikation til de berørte beboere i området. Siden vi anlagde den første metro i New York i 1880, har WSP været en førende spiller på markedet. Vi har mange års erfaring med offentlige transportsystemer, og har været ansvarlige for adskillige store projekter over alt i verden.

Vi kan give vores kunder en totalløsning, hvor vi står for alt lige fra planlægning og projektering til udførsel og levering. Vi er eksperter i projektledelse og strategisk rådgivning, og vi kan derfor garantere vores kunder et gennemtænkt og planlagt forløb, der tager højde for diverse udfordringer. Vores medarbejder har et indgående kendskab til det danske marked, og vi er allerede involveret i en række baneprojekter rundt omkring i Danmark. Vi har derudover et godt samarbejde med vores kollegaer i Sverige og UK, hvorfra vi indhenter specialistviden. Vi giver vores kunder adgang til en international vidensbank, bestående af jernbaneeksperter fra hele verden. 

Hvilken rolle skal jernbaner have i fremtidens byer?

Ca. 54% af verdens befolkning lever i byerne, og man regner med, at dette tal vil stige til 66%, når vi rammer 2050. Dette betyder, at byer over alt i verden bliver nødt til at genoverveje deres offentlige transportmuligheder for at sikre, at de lever op til den fremtidige efterspørgsel.

Togsystemer kommer til at spille en førende rolle i fremtiden, hvis vi formår, at modernisere vores systemer, så de følger den generelle teknologiske udvikling. Det er derudover en bæredygtig og energieffektiv transportløsning, som reducerer CO2-emissioner og skaber større mobilitet samt giver nogle langsigtede økonomiske fordele.

WSP hjælper transportmyndigheder med at planlægge, projektere og anlægge både mindre og større jernbaneprojekter. Vi er stolte af vores evne til at levere fleksible løsninger, som lever op til vores kunders forventninger og behov. Vi leverer avancerede, innovative og bæredygtige resultater, som gør Danmarks transport smartere, hurtigere og mere overkommelig for brugerne.

Delivering Future Trains in Denmark

WSP  er rådgiver på fremtidens Tog

Integrerede og avancerede jernbanesystemer

Der bliver hele tiden udviklet og forsket i ny teknologi, som skal gøre vores togbaner hurtigere og mere pålidelige. I WSP sørger vi altid for at følge med i udviklingen, og vores globale netværk gør, at vi har adgang til de nyeste ideer, metoder og løsninger. Vi garanterer effektivitet og et minimum af afbrydelser, da vi ved, hvor vigtigt det er for vores kunder, at togene fortsætter med at køre, så passagererne bliver forstyrret mindst muligt.