Landskabsarkitektur

I WSP arbejder vi med helhedsorienterede løsninger. Helhedstænkning er i WSPs landskabsarkitektur udtryk for breddefaglighed, og spiller landskabsarkitekturen en vigtig rolle i at bygge bro mellem og samle fagligheder i kombinerede og stærke løsninger. Men helhed er også fremsynethed, og for WSP er det afgørende at være Future Ready – det vil sige at planlægge for fremtiden. Fremtiden for mennesker, dyr og planter kan rammesættes med gode landskaber. Derfor baserer vi vores landskabsarkitektur på en vision om at skabe Landskaber med Levesteder, hvor vilkårene for et godt liv med sameksistens mellem mennesker, dyr og planter er til stede. 

Landskaber med levesteder er også en procestilgang, der leverer løsninger, hvor mange forskellige typer udfordringer og behov håndteres undervejs i projektudviklingen. Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og udfolder den gode fortælling med afsæt i det landskab vores projekt er placeret i – vi tegner landskabsrum med funktion, friktion og stemning.

img-landskab-levesteder_1300px

Mennesker og livsvilkår

I WSP arbejder vi på at skabe bedre livsvilkår for mennesker ved altid at have øje for både funktion og skabelsen af atmosfærefyldte steder. Vores projekter tager udgangspunkt i lokalsamfundet gennem inddragelse og vi designer vedkommende landskaber, der kan bruges og som vil deres brugere noget. Vi skaber karakteristiske landskabsoplevelser og tror på at liv – mennesker, flora og fauna – er et mål i sig selv. Vi designer landskabsarkitektur med inspiration fra naturens egne processer og med plads til stor biodiversitet. 

 

Vand og jord

I WSP arbejder vi både med det landskab, der var, og det landskab, der kommer. Vi bruger landskabet som både forudsætning og mål for skabelsen af funktionelle løsninger med æstetiske ambitioner. Vi bruger jord og vand som elementer til at sikre projekters funktionalitet og bruger samtidig landskabets elementer til at skabe oplevelser og forbedrede livsvilkår. Vi tegner landskaber, der ligger smukt i konteksten og i samspil med eksisterende og nye bygninger.
 

Ekspertise på hvert projektstadium

I WSP er vi eksperter på alle faser af vurderings-, planlægnings-, design-, projekterings- og etableringscyklussen. Vi hjælper klienter fra første konceptudvikling til efterpleje og vedligeholdelse og leverer en omfattende vifte af landskabsdesigntjenester på alle skalaer. I WSP arbejder vi med robuste løsninger, hvor anlæggets samlede levetid er tænkt ind i designet og hvor fokus på etablering, drift og vedligehold er en naturlig del af løsningen
Med eksperter over hele verden kan WSP tilbyde en integreret, bæredygtig og evidensbaseret tilgang til at levere prisbelønnet landskabsarkitektur og urbant design i alle faser.

  • Design af landskabs- og byrum - fra ideoplæg til fagtilsyn
  • Udvikling af  strategi og vision for by og landskab
  • Klimatilpasning og LAR-løsninger af veje og byrum
  • 3D-projektering
  • Natur og sundhed
  • Borgerinddragelse
  • Driftsplaner
  • Designmetode og -værktøjer
  • Visualisering
  • VVM-rapporter; landskabsanalyser og visuelle forhold