Værebroparken

I Værebroparken i Gladsaxe er et gammelt, tilgroet regnvandsbassin blevet udvidet for at sikre mod den øgede nedbør og har samtidig skabt rammerne for et rekreativt område for Værebroparkens beboere.

Beliggenhed

  • Gladsaxe, Danmark

Kunde

  • Gladsaxe Kommune

Status

  • 2016-2017

Rolle

  • Underrådgiver
Kommunen er særdeles tilfreds med området, og naboerne er glade for udsynet til vandet. Jeg mener, at området har fået rigtig mange nye kvaliteter, og det bakkede terræn giver mulighed for, at man kan udnytte det på flere måder.
Karin Kragsig Perschardt projektleder i WSP