bg2

Vi beklager, men dette indhold er ikke tilgængeligt.

For at forbedre din oplevelse skal du sørge for, at alle cookies er aktiveret.

PFAS-specialister
500+ 500+
Kontorer
200+ 200+

Elektrooxidation – et effektivt middel til at nedbryde PFAS i spildevand

Vores søgen efter at udvikle destruktive afhjælpnings-/behandlingsteknologier førte til kommercialiseringen af elektrooxidation som en effektiv og bæredygtig løsning til at destruere PFAS i spildevandsstrømme. Vores EO anvender unikke langtidsholdbare elektroder og kræver kort behandlingstid for at destruere PFAS. Metoden genererer ikke affald til bortskaffelse eller regenerering.

Learn more

Vi beklager, men dette indhold er ikke tilgængeligt.

For at forbedre din oplevelse skal du sørge for, at alle cookies er aktiveret.

Mekanokemisk oprensning (ball milling) destruerer PFAS i jord

Vi samarbejder med industrien og universiteter om udvikling af Mekanokemisk oprensning til destruktion af PFAS i jord. Denne teknik bruger mekanokemiske reaktioner til PFAS-destruktion, så man efterfølgende kan genbruge jorden på stedet. Der er opnået succesfulde resultater i laboratorier og industri, og vi er i øjeblikket involveret i optimering og opskalering af processen.

Learn more

Reaktiv behandling med modificeret ler

Målene for dette globale samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner er at bruge lermineraler til at oprense PFAS-kildezoner via absorbering og en accelereret PFAS-nedbrydning og at fremme den modificerede bentonit-adsorbentteknologi som et billigt, alternativ til andre absorberende materialer.

PFAS Risk Management og IT-værktøjer

Nogle af vores andre innovationer inkluderer due diligence-værktøjer til PFAS-risikostyring. Groundwater Plume Analytics® vurderer fanestabilitet og multiple lines of evidence hjælper med at karakterisere kilder og kildedifferentiering.