WSP Engineering har flere oppdrag med kirkebygg og har den senere tiden utarbeidet rapporter med kalkyle for istandsetting for Svene, Lyngdal, Ås, Nordby og Gamle Gaupne kirke.

 


Sektor

Tjeneste

Oppdragsgiver

  • Ulike oppdragsgivere (Folkemuseum, Kommuner, Riksantikvaren)


Rehabilitering av kirkebygg krever mangslungen kompetanse

WSP Engineering har mange oppdrag med kirkebygg. Vi lager tilstandsanalyser og har den senere tiden utarbeidet rapporter med kalkyle for istandsetting for Svene, Lyngdal, Ås, Nordby og Gamle Gaupne kirke.

Vi hjelper kirkevergene med underlag til budsjettarbeid, utarbeidelse av anbudsunderlag for konkurranse, samt prosjekt- og byggeledelse.Ved Haslum middelalderkirke i Bærum er vi byggeteknisk rådgiver og har skrevet beskrivelse iht NS 3420 for arbeidene og gjennomført anbudskonkurransen på vegne av kommunen. Vi har eksperter på stavkirkene i vår stab og vært tekniske rådgivere og byggeledere for arbeider på Høyjord, Haltdalen og Gol stavkirker de siste 3 årene.

Rehabilitering av stavkirker krever mangslungen kompetanse: teknisk kunnskap og materialkunnskap, kulturhistorisk kunnskap og å kjenne retningslinjer og intensjoner for kulturminnevern.

Vi kjenner strategiene for vern og vet hvordan man håndterer vernebestemmelser, sier avdelingsleder Ellen Devold som tidligere ledet Riksantikvarens Stavkirkeprogram. – Vår styrke ligger også i at avdelingen består av både håndverkere og ingeniører og flere av medarbeiderne er faktisk begge deler. Det gir en allsidig kunnskapsbase og bred erfaring.

I alt er det bevart 28 stavkirker fra middelalderen i Norge. Det er bæresystemet, stavene (stolpene), som har gitt dem betegnelsen stavkirker.

Bevaring, reparering, utskifting?

WSP Engineering kan mye om gamle bygninger, om materialer og byggeskikk, og vet hvordan vi reparerer uten å skade. Men restaurering av stavkirker innebærer mange dilemmaer. Flere stavkirker har hatt store skader. Hvordan sette i stand og samtidig verne? Bevare originalmaterialer eller skifte likt med likt?

Noen stavkirker er tilbakeført til det opprinnelige, eller det man mente var det opprinnelige. Andre er beholdt med mange av de endringene som er gjort gjennom århundrene,med mange historiske spor bevart.

Gol stavkirke som står på Norsk Folkemuseum, var WSP Engineerings første stavkirkeprosjekt. For tiden er vi rådgivere for rehabiliteringsarbeidet ved Haltdalen stavkirke som står på Sverresborg museum i Trondheim og Høyjord stavkirke i Vestfold (rådgivning RIB og byggeledelse). Firmaet har også hatt ansvaret for listeførte kirker i Oslo.

Høyjord stavkirke

Høyjord stavkirke i indre Vestfold er en enkel stavkirke som er tilbakeført. Kildene var nok usikre, og kirken er preget av 1930-tallets arkitektursyn. Bilder fra før restaureringen viser en hvitpanelt kirke med smårutete vinduer. I dag er stavkirken kledt med tjæret, nytt panel som er uthevet i hjørnene for å markere stavene bak. Høyjord er den eneste stavkirken i Vestfold og er den sørligste stavkirken i Norge som har overlevd fra middelalderen. Koret er trolig reist i siste halvdel av 1100-tallet, mens selve skipet er fra ca. 1275.

For Haltdalen stavkirke har Høyer Finseth byggeledelsen av omlegging av spon på tak.

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke ligger på Trøndelag folkemuseum på Sverresborg dit den ble flyttet i 1937. I verket Kirker i Norge, boka om stavkirker, står det at Haltdalen er en stavkirke i sin klareste og reneste form. Haltdalen er en beskjeden, liten kirke med en 800-årig historie.

For rehabiliteringen av Haltdalen stavkirke er Høyer Finseth rådgiver i byggeteknikk, RIB.

Kirker i Oslo

De fire kirkene; Sagene, Jacob, Uranienborg og Vålerenga er listeført som fredningsobjekter. De tre første er fra 1880-årene og Vålerenga kirke ble oppført i 1902. WSP Engineering var engasjert til å utføre prosjekteringen av utbedringsarbeidene som er av komplisert art med utskifting av fasadetegl, håndtering av vann fra nedbør og fult ved bruk, samt utskiftinger i konstruktive trekonstruksjoner i tårn.