Kirker i Norge

WSP har flere oppdrag med kirkebygg og har den senere tiden utarbeidet rapporter med kalkyle for istandsetting for Svene, Lyngdal, Ås, Nordby og Gamle Gaupne kirke.

 Oppdragsgiver

  • Ulike oppdragsgivere (Trondheims Kirkebygg, Folkemuseum, Kommuner, Riksantikvaren)

Rehabilitering av kirkebygg krever mangslungen kompetanse

WSP har mange oppdrag med kirkebygg. Vi kjenner strategiene for vern og vet hvordan man håndterer vernebestemmelser. Vår styrke ligger også i at avdelingen består av både håndverkere og ingeniører og flere av medarbeiderne er faktisk begge deler. Det gir en allsidig kunnskapsbase og bred erfaring.  Vi hjelper kirkevergene med underlag til budsjettarbeid, utarbeidelse av anbudsunderlag for konkurranse, samt prosjekt- og byggeledelse. Vi lager tilstandsanalyser og har den senere tiden utarbeidet rapporter med kalkyle for istandsetting for Svene, Lyngdal, Ås, Nordby og Gamle Gaupne kirke.

 Trondheims kirkebygg

I 2017 og 2018 har vi gjennomført tilstandsanalyse av Trondheims kirkebygg. Oppgaven har omfattet 20 kirker, 5 kapell, 1 krematorium og 6 driftsbygg/garasjeanlegg. Det er en variert bygningsmasse som er oppført fra middelalder til 2000-tallet i murt naturstein, tegl (både pusset og ubehandlet), betong, tre (reisverk og laft). Blant kirkene er automatisk fredete middelalderkirker og listeførte kirker. 

Arbeidet har omfattet tilstandsanalyser og utarbeidelse av kalkyle, med rådgivning om universell utforming, anbefaling av dybdekartlegginger og prioritering av tiltak. 

Det har vært en spennende og lærerik oppgave å få komme nært på hver enkelt kirke. Disse bygningene er komplekse både i materialer, byggemetoder og størrelse, og kirkene har ofte en høy alder. Den største utfordringen er kanskje likevel at hvert bygg er individuelt , med sine særegenheter og behov. Arbeidet viderføres nå med utvalgte dybdekartlegginger for noen kirkebygg med særlig krevende utfordringer som eksempelvis fuktproblematikk.  

Kirker i Oslo og Akershus

De fire kirkene; Sagene, Jacob, Uranienborg og Vålerenga er listeført som fredningsobjekter. De tre første er fra 1880-årene og Vålerenga kirke ble oppført i 1902. WSP var engasjert til å utføre prosjekteringen av utbedringsarbeidene som er av komplisert art med utskifting av fasadetegl, håndtering av vann fra nedbør og fult ved bruk, samt utskiftinger i konstruktive trekonstruksjoner i tårn.

Ved Haslum middelalderkirke i Bærum har vi vært byggeteknisk rådgiver og har skrevet beskrivelse iht NS 3420 for arbeidene og gjennomført anbudskonkurransen på vegne av kommunen.

Stavkirker

Vi har eksperter på stavkirkene i vår stab og vært tekniske rådgivere og byggeledere for arbeider på Høyjord, Haltdalen og Gol stavkirker de siste 3 årene.

Rehabilitering av stavkirker krever mangslungen kompetanse: teknisk kunnskap og materialkunnskap, kulturhistorisk kunnskap og å kjenne retningslinjer og intensjoner for kulturminnevern.

I alt er det bevart 28 stavkirker fra middelalderen i Norge. Det er bæresystemet, stavene (stolpene), som har gitt dem betegnelsen stavkirker.

Bevaring, reparering, utskifting?

WSP kan mye om gamle bygninger, om materialer og byggeskikk, og vet hvordan vi reparerer uten å skade. Men restaurering av stavkirker innebærer mange dilemmaer. Flere stavkirker har hatt store skader. Hvordan sette i stand og samtidig verne? Bevare originalmaterialer eller skifte likt med likt?

Noen stavkirker er tilbakeført til det opprinnelige, eller det man mente var det opprinnelige. Andre er beholdt med mange av de endringene som er gjort gjennom århundrene,med mange historiske spor bevart.

Gol stavkirke som står på Norsk Folkemuseum, var WSP første stavkirkeprosjekt. For tiden er vi rådgivere for rehabiliteringsarbeidet ved Haltdalen stavkirke som står på Sverresborg museum i Trondheim og Høyjord stavkirke i Vestfold (rådgivning RIB og byggeledelse). Firmaet har også hatt ansvaret for listeførte kirker i Oslo.

Høyjord stavkirke i indre Vestfold er en enkel stavkirke som er tilbakeført. Kildene var nok usikre, og kirken er preget av 1930-tallets arkitektursyn. Bilder fra før restaureringen viser en hvitpanelt kirke med smårutete vinduer. I dag er stavkirken kledt med tjæret, nytt panel som er uthevet i hjørnene for å markere stavene bak. Høyjord er den eneste stavkirken i Vestfold og er den sørligste stavkirken i Norge som har overlevd fra middelalderen. Koret er trolig reist i siste halvdel av 1100-tallet, mens selve skipet er fra ca. 1275.

Haltdalen stavkirke ligger på Trøndelag folkemuseum på Sverresborg dit den ble flyttet i 1937. I verket Kirker i Norge, boka om stavkirker, står det at Haltdalen er en stavkirke i sin klareste og reneste form. Haltdalen er en beskjeden, liten kirke med en 800-årig historie. For Haltdalen stavkirke har WSP byggeledelsen av omlegging av spon på tak og rådgiver byggeteknikk, RIB.