Hyllegaard Høje – Det bæredygtige bofællesskab på Midtsjælland

Det bæredygtige byudviklingsprojekt Hyllegaard Høje i Hvalsø på Midtsjælland baserer sig 100% på bofællesskabstanken. Området består således, når det er fuldt udbygget, af 6 boligenklaver, der både udgør selvstændige bofællesskaber og samtidig indgår i et samlet byfælleskab med den oprindelige går som kvarterhus.

Projektet, der drives af Hyllegaard Udvikling, og udvikles i samarbejde med EFFEKT arkitekter, omfatter et areal på 11 Ha i byzone og 11 Ha i landzone. I alt forventes der bygget 150-175 boliger samt en række fælles bygnings- og landbrugsfaciliteter. 

Beliggenhed

  • Danmark

Kunde

  • Hyllegaard Udvikling

Arkitekt

  • Effekt Tegnestue

Status

  • Pågår

Rolle

  • Teknisk rådgiver på bæredygtighed, forsyning, trafik og byggemodning
IMG-hyllegaardhoeje