Onze mensen zijn onze kracht. In elke regio waar wij actief zijn, werken onze lokale leiders vanuit onze missie en visie met respect voor onze collectieve waarden.

PF-Eric van den Broek

Algemeen directeur

Eric van den Broek

Eric van den Broek is sinds 2016 werkzaam bij WSP als algemeen directeur van WSP in Nederland. Hij is voorzitter van het directieteam, statutair bestuurder en eindverantwoordelijk voor alle medewerkers. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen HRM en KVGM.
Lees meer

Hiervoor was Eric dertien jaar werkzaam bij Heijmans als directeur van diverse onderdelen van het concern, zoals utiliteit, integrale projecten, Breijn en het project randweg Eindhoven. Daarvoor was hij tien jaar werkzaam bij DHV als projectleider en afdelingshoofd. 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Eric lid van Lions Club Berlicum Ley en Aa alsook lid van NL Ingenieurs (Strategische Advies Raad). Hij is in 1990 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft waar hij de opleiding Civiele Techniek heeft gevolgd.

Zijn managementstijl kenmerkt zich door een gedegen analyse, gedragen besluitvorming en doorpakken om resultaten te realiseren. Hij staat dicht bij de medewerkers, omdat zij het werkelijke kapitaal van de onderneming zijn. Zijn focus op het werkelijke belang van opdrachtgevers, medewerkers en andere stakeholders in combinatie met een strakke sturing op het proces, maken het onderscheid.

 

prf-Robert-Glebbeek-Netherlands

Sectordirecteur stad & omgeving

Robert Glebbeek

Robert Glebbeek is sinds 2017 werkzaam bij WSP als sectordirecteur Stad & Omgeving. In deze rol is hij eindverantwoordelijk voor de sector, bestaande uit de vakgroepen Stedelijke ontwikkeling, Bouwadvies, Milieuonderzoeken, Bouwconstructies en Multidisciplinaire projecten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen Communicatie & Marketing en ICT.
Lees meer

Voordat Robert bij WSP kwam, was hij werkzaam als directeur Regio Zuidoost en businessmanager ProRail bij Movares (2013 – 2017). Daarvoor werkte hij bij Waterschap Limburg (2010 – 2013), TAUW (2004 – 2010) en Amitec BV (2001 – 2004). 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Robert lid van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Plein 11 (netwerk voor bouw, vastgoed en infra) alsook van Stadswerk (werkgroep circulaire economie). Robert heeft de opleidingen Aardwetenschappen aan Universiteit Utrecht en Civiele Techniek aan de Hogere Technische School afgerond.

PF-Tjerk Jonker

Sectordirecteur water & infra

Tjerk Jonker

Tjerk Jonker is werkzaam bij WSP als sectordirecteur Water & Infra. Hij is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de sector, bestaande uit de vakgroepen Infra, Water & Omgeving, Leidingbeheer, Kabels & Leidingen, Energie en Leidingbeheer. Ook is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Financiën & Administratie.
Lees meer

Tjerk is al geruime tijd werkzaam bij de organisatie en heeft diverse functies bekleed: ingenieur en projectleider (1986 – 1997), afdelingshoofd waterbouw (2005 – 2008) en directeur (2008-2017). Van 1998 tot 2005 was hij werkzaam bij Heijmans beton- en waterbouw B.V. als hoofd engineering. 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Tjerk lid van netwerkorganisatie Centrum Ondergronds Bouwen (COB). In 1983 heeft hij een diploma behaald aan de Technische Hogeschool in Delft.

PF-Richard Leenards

Senior adviseur / Afdelingshoofd milieu

Richard Leenards

Sinds 2014 is Richard Leenards werkzaam bij de organisatie als senior adviseur. Daarnaast geeft hij leiding aan een team van professionals binnen de vakgroep stedelijke ontwikkeling. Binnen de vakgroep neemt hij de operationele aansturing voor zijn rekening waarbij hij verantwoordelijk is voor onder meer de werkvoorraad, planning, bemensing en opvolging van de resultaten van de vakgroep.
Lees meer

Hiervoor was hij werkzaam bij Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Richard heeft specialistische technische kennis op gebied van verkeerslawaai en groot- en kleinschalige geluidsaneringsprojecten. Hij adviseert daarnaast zowel lokale overheden als projectinitiatiefnemers bij het realiseren van bouw- en infraprojecten. 

Richard heeft verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, waaronder MTS Bouwkunde, Post-HBO (Milieu en Geluid), HTI en middle management. Hij heeft ruime ervaring met integrale projectadvisering met accenten op diverse milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, windhinder, watertoets, bezonning / beschaduwing, lichthinder, trillinghinder, verkeer en parkeren. Naast de technische inhoud van deze milieuaspecten heeft hij ook ruime ervaring met het toepassen van de gerelateerde regelgeving.

 

PF-Anja Vijselaar

Directeur vakgroep Energie

Anja Vijselaar

Anja Vijselaar is werkzaam als directeur energie bij WSP. Ze is sinds 2017 werkzaam bij de organisatie en verantwoordelijk voor de vakgroep Energie.
Lees meer

Voordat Anja bij WSP kwam, was ze zeven jaar werkzaam bij Joulz als directeur en CEO. Daarvoor was ze drieëntwintig jaar werkzaam bij Dura Vermeer als projectleider, bedrijfsleider en statutair directeur binnen de divisie infra.

Naast haar werkzaamheden voor WSP is Anja actief als voorzitter van de oudercommissie van het Veenlanden College in Mijdrecht en Vinkeveen, Stichting Dutch Power en Topvrouwen Bouw & Infra. Ook is ze oprichter van het Energy Safety Festival en WSP Women Network. Anja is in 1988 afgestudeerd aan de Hogere Technische School waar ze de opleiding Civiele Techniek heeft gevolgd en heeft daarna een master in Change Management behaald. Ze is regelmatig spreker tijdens congressen en symposia binnen haar vakgebied. 

Haar managementstijl kenmerkt zich door een gerichte sturing op het behalen van afgesproken resultaten en de monitoring daarvan. Het creëren van verbinding met de werkvloer en zorgdragen dat de gekozen strategie wordt vertaald naar de werkvloer en de medewerkers worden meegenomen in gestelde doelen. Ze is in staat tot snelle besluitvorming, ook over complexe zaken en zoekt actief naar de wensen en behoeften van de klant. Haar stijl van communiceren en presenteren kenmerkt zich door enthousiasme en overtuigingskracht.

PF-Bas van Ooijen

Senior adviseur / Afdelingshoofd bouwconstructies

Bas van Ooijen

Sinds 2015 is Bas van Ooijen werkzaam bij de organisatie als senior adviseur en afdelingshoofd bouwconstructies. Hij is medeverantwoordelijk voor het bepalen van de visie en focus binnen de vakgroep bouwconstructies en is verantwoordelijk voor de aansturing van locatie Elst.
Lees meer

Daarvoor was hij werkzaam bij Grontmij Nederland BV en Bouwadviesbureau Strackee BV. Naast zijn werkzaamheden voor WSP vervult Bas een aantal nevenfuncties, zoals gastdocent aan de ontwerpopleidingen BV en BMS en algemeen bestuurslid van de vereniging Bouwen met Staal. Ook is hij actief in verschillende commissies in de branche, zoals het kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV) en de BRL5022 (coördinerend constructeur).

Bas heeft in de periode van 1995 tot en met 2019 verschillende opleidingen en cursussen voltooid, waaronder MTS en HTS Bouwkunde, HTI Beton en Staal en Professional Master of Structural Engineering. Hij heeft intussen ruime ervaring met complexe beton- en staalconstructie en lichtgewicht aluminium constructies. 

Bas beschikt over een ijzersterke discipline en is nauwgezet en gemotiveerd. Hij combineert een hoog kennisniveau met de vaardigheid te kunnen communiceren en kan humor en authenticiteit op de juiste momenten inzetten om te overtuigen en te motiveren. Daarnaast is hij in staat een gedragen visie te ontwikkelen op de koers van het bedrijf en strategische input te vertalen naar operationele plannen.

PF-Ron Massop

Hoofdontwerper / Afdelingshoofd bouwconstructies

Ron Massop

Ron Massop is al sinds 1990 werkzaam bij de organisatie. Hij begon zijn carrière als tekenaar en groeide door naar constructeur, projecteider en vestigingsdirecteur. Sinds 2007 bekleedt hij de functie van hoofdontwerper en afdelingshoofd bouwconstructies.
Lees meer

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling bouwconstructies in Nieuwegein.

Ron voltooide opleidingen aan de LTS, MTS, HTS (Bouwkunde) en HTI (Beton en Staal). Ook heeft hij in zijn carrière meerdere cursussen gevolgd, waaronder LEAN Bouwen, constructieve veiligheid, steenconstructies, bouwkuipen met onderwater beton en houtconstructies. Hij heeft intussen zeer ruime kennis van constructies en heeft aan verschillende toonaangevende projecten een bijdrage geleverd, zoals multifunctioneel sportcomplex Amarena, zwembad Aquamar, voetbalstadion en kantoortoren Galgenwaard, schoolgebouw Lentiz College, Krom-houtterrein (Defensie) en woontoren Apollo.

PF-Robin van Gerwen

Hoofdontwerper / Afdelingshoofd bouwconstructies

Robin van Gerwen

Robin van Gerwen is sinds 2005 werkzaam bij de organisatie. Hij begon als projectleider en groeide later door naar vestigingsdirecteur in Eindhoven. Sinds 2018 bekleedt hij de functie van hoofdontwerper en afdelingshoofd bouwconstructies.
Lees meer

Robin heeft de opleidingen MBO Bouwkunde, HBO Bouwkunde (constructie) en Post-HBO Staalconstructeur BmS / Betonvereniging voltooid. Ook heeft hij diverse cursussen gevolgd, waaronder bouwkuipen en kelders, rollen en belangen van de constructeur en construeren met glas. Sinds 2017 is hij lid van de vaste commissie prefab beton van Stufib, een studievereniging voor constructief beton.

In 2019 won de organisatie de Toekomstprijs (onderdeel van de Betonprijs) voor het toonaangevende project Museum Naturalis in Leiden. Een iconisch gebouw met diverse hoogwaardige uitvoeringen van beton. Robin realiseerde met zijn team de bijzondere betonconstructie van de kroongevel van het museum.

PF-Willem-van-de-Zande

Adviseur / Afdelingshoofd bouwconstructies

Willem van de Zande

Willem van de Zande is bij WSP werkzaam als adviseur en afdelingshoofd van de afdeling bouwconstructies in Apeldoorn. Hij trad in 2006 in dienst bij de organisatie. Van 2007 tot 2009 was hij werkzaam als constructeur / bouwkundige en sinds 2009 als projectleider.
Lees meer

Willem is zich dagelijks bewust van de veelzijdigheid van zijn vakgebied. Hij heeft zich breed georiënteerd en werkt graag aan multidisciplinaire projecten. Zijn streven is om telkens weer zijn enthousiasme in het project van de klant te leggen en over te brengen op het projectteam. Zijn motto: bouwen doe je samen!

PF-Peter Bourgonje

Adviseur / Afdelingshoofd bouwconstructies

Peter Bourgonje

Peter Bourgonje is sinds 2018 werkzaam bij de organisatie als adviseur en afdelingshoofd van de afdeling bouwconstructies in Apeldoorn. Van 2015 tot 2018 bekleedde hij de functie van projectleider / adviseur bouwconstructies binnen de organisatie.
Lees meer

Voordat hij bij WSP kwam, was Peter werkzaam bij Sweco Nederland BV en Stoel Partners B.V.  Peter heeft in de periode van 1986 tot 2014 diverse opleidingen en cursussen afgerond, waaronder MTS Bouwkunde, MTS Civiele Techniek, HBO Bouwkunde en HTI-opleiding Beton- en Staalconstructeur. Inmiddels heeft hij ruime kennis en ervaring op gebied van constructies.

Als leidinggevende, projectleider en adviseur probeert Peter mensen met elkaar te verbinden om zo tot een optimaal en integraal afgestemd product te komen dat op een efficiënte wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de wensen van de klant, vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering. Binnen een projectteam probeert hij altijd verder te denken dan de opdracht zelf.

PF-Hein Seegers

Senior adviseur bodem / Afdelingshoofd milieuonderzoeken

Hein Seegers

Hein Seegers is al sinds 1998 werkzaam als senior adviseur bodem, projectmanager en afdelingshoofd milieuonderzoeken bij de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling milieuonderzoeken.
Lees meer

De voornaamste onderzoeks- en adviesvelden binnen deze afdeling zijn: water- en bodemgerelateerde onderzoeken, saneringen en milieukundige begeleiding, asbest- en ChroomVI inventarisaties in gebouwen en van objecten, afval- en grondwater monitoringen, ecologisch onderzoeken en studies ten behoeve van herinrichting en ontwikkeling. Ook coördineert en begeleidt Hein als procesmanager grootschalige (complexe) projecten en neemt hij regelmatig de voorzittersrol op zich van werk- en adviesgroepen. 

Van 1991 tot 1992 werkte hij als projectmedewerker ook al bij de organisatie. In het verleden was hij werkzaam bij Dienstverlening Milieucontrole en als vrijwilliger bij Stichting Natuurmuseum Nijmegen.

Hein is in 1989 in de biologie afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met de specialisaties toxicologie en aquatische ecologie. Daarvoor heeft hij in 1986 de lerarenopleiding aan het Möller Instituut voltooid. Ook heeft hij een aantal milieukundige modules aan de Open Universiteit gevolgd, waaronder milieubeleid. Hier heeft hij de basis gelegd voor de ingenieurs- en adviesbranche. Via cursussen op gebied van bodemverontreinigingen, rivierkunde en ruimtelijke ordening alsook diverse (project)managementtrainingen heeft hij zich verder ontwikkeld. Hein speelt met zijn brede kennis en ruime ervaring als adviseur en manager een belangrijke rol op gebied van milieuonderzoek.

PF-Paul Zandstra

Senior adviseur / Afdelingshoofd milieuonderzoeken

Paul Zandstra

Paul Zandstra is al geruime tijd werkzaam bij de organisatie. Hij begon zijn carrière als veldmedewerker / milieukundig begeleider en groeide later door naar adviseur, projectleider en teamleider. Sinds 2016 bekleedt hij de functie van afdelingshoofd milieuonderzoeken.
Lees meer

Ook is hij inhoudelijk betrokken bij projecten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, asbestinventarisatie in gebouwen en grondwatermonitoring en -meetnetten in de rol van senior adviseur en projectleider. 

Paul heeft de opleidingen HBO Cultuurtechniek aan de IAHL Larenstein in Velp en WO Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht voltooid. Ook heeft hij diverse cursussen gevolgd, zoals DLP / KVP, technisch wetenschappelijk rapporteren, management development, Best Value Procurement (BVP) en grondwatermodellering (MicroFEM).

Paul draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van zo’n 30 medewerkers in Leeuwarden. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het op peil houden van de werkvoorraad, het aansturen en coaching van medewerkers, relatiebeheer en acquisitie, het bewaken van budgetten en het opstellen en implementeren van beleid binnen de vakgroep milieuonderzoeken. Hij is expert op gebied van geohydrologie en bodemsanering. Paul is tevens als projectmanager betrokken bij het Landelijk Meetnet Mestbeleid (LMM) van het RIVM en het uitvoeren van asbestinventarisaties van gebouwen en objecten voor het Rijksvastgoedbedrijf en Eneco.

PF-Eddy van Caulil

Senior adviseur / Manager multidisciplinaire projecten

Eddy van Caulil

Eddy van Caulil is werkzaam bij WSP als senior adviseur en manager multidisciplinaire projecten en heeft ruim dertig jaar werkervaring in het ontwerpen, leiden, managen en opleveren van complexe projecten in de gebouwde omgeving.
Lees meer

Hij geeft leiding aan teams van ingenieurs, projectmanagers, adviseurs en technici en begeleidt hen bij het succesvol opleveren van integrale multidisciplinaire ontwerpprojecten. 

Eddy is bekend met contractvorming op basis van zowel UAV als UAVgc , waarbij de geïntegreerde contractvormen variëren in complexiteit van E&B tot aan DBFMO. Hij heeft een sterke passie voor de ontwikkelingskennis binnen de industrie en speelt een actieve rol in diverse brancheorganisaties en in het begeleiden van jongere ingenieurs en collega's. Naast zijn werkzaamheden voor WSP is hij lid van Constructeursregister RC/RO/RT (registerontwerper), Technical Commission 22 (staalvereniging) en studievereniging fib Nederland (Stufib). Hij heeft de opleiding Civil Engineering voltooid aan Avans Hogeschool Tilburg. 

Eddy wordt gedreven door de overtuiging dat een goed ontwerp toegevoegde waarde heeft voor de opdrachtgever en het project. Hij kijkt verder dan de gepercipieerde projectgrenzen om een beter begrip van de projectbehoeften te ontwikkelen. Op deze wijze levert hij innovatieve en integrale ontwerpoplossingen voor complexe problemen.

 

PF-Maurice de Kroon

Afdelingshoofd waterbouw / infra

Maurice de Kroon

Maurice de Kroon is sinds 2019 werkzaam bij WSP als afdelingshoofd waterbouw en infra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling waterbouw en infra. Deze afdeling levert ingenieursdiensten aangaande constructieve waterbouw, natte waterbouw, kunstwerken voor (spoort)wegen en geotechniek.
Lees meer

Hiervoor was Maurice werkzaam bij Altran (unit manager civil works, infrastructure and environment and complex systems), Sweco (projectmanager), Grontmij (project manager strategy team), Antea (projectmanager) en Rijkswaterstaat (assistent projectleider). 

Maurice is geïnteresseerd in mensen en wat hen bezighoudt. Hij is sterk in het leggen van verbindingen en beweegt makkelijk in organisaties. Hij wordt enthousiast van het werken aan innovatie en procesverbetering met medewerkers, klanten en andere bedrijven met als doel een duurzame oplossing te creëren. 

Maurice heeft kennis van onder meer performance improvement, lean & scrum, project management en change management. 

 

PF-Bauke Dijk

Projectmanager / Afdelingshoofd infra

Bauke Dijk

Bauke Dijk is sinds 2003 werkzaam bij de organisatie. Hij begon zijn carrière als project engineer en groeide later door naar projectmanager en afdelingshoofd. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling infra in Leeuwarden die zich bezighoudt met beton- en waterbouw aangaande kunstwerken.
Lees meer

Naast algemene managementtaken richt hij zich op het ontwikkelen en signaleren van trends en strategieën, product- en marktontwikkeling en relatiebeheer.

Bauke heeft de opleiding Civiele Techniek aan Universiteit Twente en NHL Hogeschool Leeuwarden voltooid. Naast zijn werkzaamheden voor WSP is hij lid van Werkveld Advies Commissie (WAC) van de opleiding HBO Civiele Techniek. Daarnaast maakt hij als technisch expert deel uit van het Dutch Risk Reducation Team dat waterexpertise levert bij het voorkomen of beperken van watergerelateerde rampen in het buitenland. Vanuit maatschappelijk belang is hij sinds vijf jaar voorzitter van Survival Vereniging Leeuwarden, een van de grootste sportverenigingen in Noord-Nederland. In zijn bestuurstermijn is het gelukt om een eigen trainingsterrein van zo’n 19 hectare te verwerven in 2021.

Bauke wordt door collega’s omschreven als een betrouwbaar, loyaal, vasthoudend, sterk analytisch en toegankelijk persoon. Hij heeft veel kennis van het aannemersperspectief en kan hiermee in een vroeg stadium maakbare en economische oplossingen leveren. Een van zijn missies is het succesvol invullen van Design & Construct vraagstukken via de inzet van een maatwerkteam dat in staat is tot gedegen oplossingen te komen.

 

PF-Peter Karssemeijer

Senior consultant / Manager water en omgeving

Peter Karssemeijer

Peter Karssemeijer is sinds 2004, en daarvoor van 1989 tot 2000, werkzaam bij de organisatie. Sinds 2014 bekleedt hij de functie van senior consultant en manager water en omgeving. Hij hanteert de visie dat oplossingen vanuit een integrale benadering tot stand komen.
Lees meer

Daarbij is hij goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden zonder de verbinding tussen beiden te verliezen. Dat maakt Peter tot een ‘no-nonsense’-manager, die gemakkelijk zijn weg vindt in integrale, complexe projecten. 

Peter heeft de opleiding Fysische Geografie genoten aan Rijksuniversiteit Utrecht. Ook heeft hij meerdere vakinhoudelijke cursussen en trainingen gevolgd en symposia bijgewoond op gebied van milieuhygiëne, omgevingsmanagement en waterveiligheid. Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij gewerkt aan de inrichting van het rivierengebied (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en dijkversterkingen). Daarnaast heeft hij ervaring met ontwerpstudies voor vaarwegverbetering (havens, sluizen), regionaal waterbeheer, kustverdediging en verbetering van de ecologische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water).

Peter is in zijn element als het gaat om het leiden van een multidisciplinair team, het samenstellen, analyseren en afwegen van alternatieven. Handelsmerk daarbij is het vereenvoudigen van complexe materie tot een goed uitlegbare strategie met eenduidige (ontwerp)keuzes. Dit ziet hij als voorwaarde voor het betrekken van stakeholders en de communicatie over de te nemen besluiten.

PF-Wilbert van den Bos

Projectleider / Afdelingshoofd water en omgeving

Wilbert van den Bos

Wilbert van den Bos is bij WSP werkzaam als senior projectleider en afdelingshoofd water en omgeving. Hij behaalde een diploma aan de TU Delft, opleiding Civiele Techniek met afstudeerrichting kust- en rivierwaterbouw. Na een afstudeerstage bij Rijkswaterstaat trad hij in het jaar 2006 dienst bij onze organisatie als projectleider. Sinds 2018 is hij naast projectleider ook werkzaam als afdelingshoofd.
Lees meer

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is hij lid van het platform binnenstedelijke kademuren (BIKA). Wilbert heeft brede ervaring op gebied van waterbouw en waterveiligheidsprojecten. Zijn werkzaamheden variëren van planvorming, masterplanning, haalbaarheidsstudies, businessplan, definitief ontwerp en advies. Dankzij de vele nationaal en internationaal uitgevoerde projecten heeft hij intussen ruime kennis van waterkeringen, grondwaterstromen, havens, jachthavens, vaarwegen en basisvoorzieningen. Ook is Wilbert verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling water en omgeving, bestaande uit zo’n dertig medewerkers. Hij stuurt op een prettige en efficiënte samenwerking en hanteert een gestructureerde werkwijze. Daarmee heeft hij voortdurend overzicht en grip op planning en resultaat.

 

PF-Tom Klaassen2

Vakgroepmanager kabels en leidingen

Tom Klaassen

Tom Klaassen is sinds 2021 werkzaam bij WSP als vakgroepmanager kabels en leidingen. Voordat Tom bij WSP kwam, was hij onder meer werkzaam bij Van der Velden Rioleringsbeheer als vestigingsmanager en key accountmanager en bij Strukton Worksphere als account director integrale bouw.
Lees meer

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Tom lid van Fifty-One International in Breda, een club die zich inzet voor lokale maatschappelijke projecten. Hij is in 2002 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij de opleiding Bedrijfskunde heeft gevolgd. Ook heeft hij opleidingen en trainingen gevolgd op gebied van Sales, Management & Leidinggeven, Projectmanagement, Contractmanagement, Elementaire Bouwkunde en Strategische Projectontwikkeling.

Tom is open minded, resultaatgericht, initiatiefrijk en commercieel ingesteld. Hij is geïnteresseerd in anderen en van mening dat successen worden geboekt vanuit een teamprestatie in samenhang met individueel handelen. Tom werkt en leeft vanuit het ‘glas is half vol-principe’. Dit stelt hem in staat bruggen te bouwen tussen mensen en organisaties en vraag en aanbod bij elkaar te brengen met een positieve uitkomst voor betrokkenen. 

PF-Frans-Jan Willemen

Manager business development

Frans-Jan Willemen

Frans-Jan Willemen is werkzaam bij WSP als manager business development. In deze rol richt hij zich op het ondersteunen en verbeteren van de opdrachtverwerving alsook het leggen van verbanden over de verschillende vakgroepen heen in Nederland.
Lees meer

Ook onderzoekt hij nieuwe werkvelden en internationale vormen van samenwerking binnen WSP. Hij is resultaatgericht, zelfgemotiveerd en vindingrijk.

Al in 2003 startte zijn carrière bij de organisatie. In het begin als vestigingsdirecteur en later als manager infra. In 2018 maakte hij een overstap naar Jacobs NL B.V. voor twee jaar als director of operations (building & infrastructure Benelux). Van 1999 tot 2003 was hij werkzaam voor Ballast Nedam Engineering B.V. als civieltechnisch projectleider.

Frans-Jan heeft een civieltechnische en (bouw)constructieve achtergrond. Hij studeerde Civiele Techniek en Geotechniek aan de Technische Universiteit in Delft. Gedurende zijn loopbaan heeft hij Leadership en sales programma’s gevolgd bij RSM Rotterdam en Universiteit Nyenrode. Hij heeft ruime ervaring met projectverwerving, het opzetten van teams en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Frans-Jan staat bekend om zijn enthousiasme voor het vak. 

PF-Franci Vanweert

Senior consultant / Business Manager Industrie

Franci Vanweert

Franci Vanweert is sinds 2013 werkzaam als senior consultant geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid bij WSP. Ook is hij verantwoordelijk voor de vakgroep Stedelijke Ontwikkeling.
Lees meer

Voordat hij bij WSP kwam, was hij werkzaam bij Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V., DvL Milieu & Techniek en Katholieke Universiteit Leuven.
Naast zijn werkzaamheden voor WSP is hij commissielid bij Cie Milieueffectrapportage. Ook verzorgt hij regelmatig publicaties en lezingen binnen zijn vakgebied. Hij is in 1992 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als doctor in de wetenschappen. 

Franci heeft ruime ervaring met technische advisering op gebied van milieurecht specifiek gericht op lucht en geluid, inventariserende onderzoeken, technische advisering en procedurele ondersteuning van bedrijven, aannemers, projectontwikkelaars, overheden, infrabeheerders en particulieren. Zijn ervaring situeert zich zowel bij bedrijven en private initiatiefnemers als bij transport over weg, spoor, water, lucht en door leidingen. 

Binnen deze disciplines treedt hij op als projectleider en adviseur voor omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, tracébesluiten, milieueffectrapportages, juridische procedures en zorgt voor afstemming met gerelateerde milieutechnische onderzoeken. Hij begeleidt onder meer bedrijven en wordt regelmatig gevraagd als technisch-juridisch expert voor publiek-rechterlijke procedures bij rechtbanken en de Raad van State.


fullwidth-global-leadership-team