Geofysik handler om at undersøge og forstå jordens struktur, egenskaber og processer baseret på målinger af jordens fysiske egenskaber. Gennem en grundig forståelse af jordens egenskaber på et tidligt tidspunkt, kan miljøpåvirkningen og unødvendige omkostninger reduceres.