Vilka vi är

Vi är summan av vår passion, vision och expertis. Upptäck människorna, drivkrafterna och berättelserna som skapat den organisation vi är idag och den vi formar för framtiden. 

Vad vi står för

Vi anser att vi alla måste ta ansvar för morgondagen om våra samhällen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det innebär att skapa innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Det inspirerar oss till att vara nyfikna, att agera lokalt och tänka globalt.
Vad vi står för

Vår historia

Ända sedan vi startade vår verksamhet för mer än 130 år sedan har WSP haft en kontinuerlig tillväxt och en ständig utveckling av tjänsteutbudet. Varje uppnådd milstolpe har fört oss närmare vårt mål att utveckla våra samhällen för framtiden.

Vår historia

Hur vi arbetar - Future Ready

Future Ready är ett framtidsinriktat arbetssätt som bygger på WSPs kunskap om förväntade framtida förändringar. Utifrån denna kunskap utformar vi våra råd och lösningar. Våra analyser av framtiden fokuserar främst på områdena klimatförändringar, samhällsutveckling, teknisk utveckling och resurser.

Läs mer om hur vi arbetar
Kvinna blickar ut över stad

Vårt ansvar

Vi har en öppen och proaktiv företagskultur som uppmuntrar egna initiativ och att var och en tar ansvar för både affärsverksamhet och kunder. 

Så tar vi ansvar för framtiden

Vår ledning

I Sverige är vi 4150 medarbetare som agerar från 40 kontor runt om i landet. Verksamheten leds genom sju affärsområden samt ett antal supportfunktioner. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Vår ledning
Accelerera tillsammans med WSP.

WSPs acceleratorprogram Growspark

Growspark är till för dem som vill bygga framtidens samhälle tillsammans med oss och våra kunder. Med programmet skapar vi förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov och leverera framtidssäkrade lösningar. Growspark är en plattform för WSPs samtliga verksamheter, och bygger på att göra affärer tillsammans.

Vi accelererar tillsammans