Vår historia

WSP har haft en fantastisk utveckling från att ha varit ett tekniskt ingenjörsföretag med fokus på den lokala byggbranschen till en global samhällsutvecklare med bred kompetens och medarbetare över hela världen. Vi fortsätter växa och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling, både lokalt och globalt.


Vår historia i Sverige

Redan 1938 bildades teknikkonsultföretaget Jacobson & Widmark i Stockholm. J&W blev kända som duktiga byggkonstruktörer och tidigt startades flera lokalkontor runt om i landet.  Från 60-talet breddades verksamheten till att även omfatta geoteknik, markprojektering, landskapsarkitektur, byggadministration, bergteknik och mätteknik. 1987 förvärvades Wahlinggruppen och Sjölandergruppen. Det innebar att antalet medarbetare ökade kraftigt och att J&W nu även kunde erbjuda el- och VVS-teknik. När J&W år 2000 förvärvade KM, Kjessler och Mannerstråle växte företaget ytterligare. 2001 blev J&W förvärvade av WSP, ett engelskt företag som på många sätt liknade J&W. WSP hade bildats 1969 i London och växt genom förvärv i Europa och USA. Nästa affär kom 2012 när det kanadensiska bolaget GENIVAR förvärvade samtliga aktier i WSP och de båda koncernerna slogs samman under det gemensamma namnet WSP. Bolaget blev därmed listat på den Kanadensiska börsen. 2014 förvärvades USA-företaget Parsons Brinckerhoff, ett bolag med 14 000 medarbetare och 125 års erfarenhet framförallt inom infrastruktur. Ytterligare förvärv runt om i världen har medfört att WSP idag är ett av de största teknikkonsultbolagen i världen. 

 

Mer om vår historia i resten av världen