Vi engagerar oss i hållbar utveckling

Vi vill bidra till en hållbar utveckling både globalt och lokalt på de platser där vi verkar. Därför engagerar vi oss i initiativ som bidrar till ett hållbart samhälle. Så tar vi ansvar för framtiden. 

Knowing our work will impact the places we live and our families for generations, we have an enormous opportunity to make a difference. That is what we stand for.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Vårt förhållningssätt

Som ledande rådgivare och konsult har vi stora möjligheter att bidra positivt till de samhällen där vi verkar. Vi har valt ut ett antal samhällsinitiativ som vi stöttar och som många av våra medarbetare är engagerade i. 


Samhällsinitiativ

INGENJÖRER UTAN GRÄNSER

Vi vill bidra med vår breda erfarenhet och kunskap inom samhällsutveckling. På WSP har vi många medarbetare som har både kompetens och intresse att delta i samarbetet.
www.ewb-swe.org
 

SOLVATTEN 

WSP har under många år stöttat Solvatten, en organisation som utvecklat en smart behållare för rening av vatten. Behållaren fylls med smutsigt vatten och ställs ut i solen. Efter en viss tid i solen har vattnet blivit rent och varmt och kan användas för matlagning och tvätt.
www.solvatten.org
 

IGE-DAY 

WSP är sponsor av IGE-day (Introduce a Girl to Engineering) som är ett årligt event för att öka unga tjejers intresse för ingenjörsyrket och teknik.
www.igeday.com
 

Fler exempel på olika samhällsinitiativ finns i vår hållbarhetsrapport.

00:00 - 00:00