Energifrågan har blossat upp som en av de mest aktuella inför valet i september. Men frågan om vilka kraftslag Sverige ska satsa på blir allt mer polariserad. I en ny opinionsundersökning från WSP framgår det att svenskarnas inställning till olika kraftslag är ambivalent.

Översikt över Igelstaverket i Södertälje.

Kunskapen kring kraftvärme är generellt låg bland svenskarna. Igelstaverket i Södertälje.