Anna
Thore

Hållbarhetsstrateg
Sverige

Rädda havet - en god affärsidé

Sommardrömmen om ett dopp i klarblått och solstänkt hav, abborre på metkroken och sill till midsommar är hotad. Övergödningen minskar både den biologiska mångfalden i havet och lusten hos turister att njuta av kusten. Larmen om Östersjöns hälsa är många men det finns sätt att vända utvecklingen. Anna Thore berättar entusiasmerande om åtgärdsarbete från den småländska kusten där privatpersoner, politiker och företagare bestämde sig för att de fått nog, kusten skulle bli levande igen!

Östersjöns problematik är komplex men fler och fler studier visar både hur vi kan vända problematiken och värdet av ett friskare innanhav. Ofta pekas kommunerna ut som nyckelaktörer för att vända utvecklingen och Anna Thore berättar om goda exempel för att få fart på arbetet mot en friskare sjö med mycket underifrån perspektiv, idérikedom och innovationslusta. 

Anna Thore har sina rötter i kustmiljöarbetet och har startat många projekt och organiserat kustmiljöarbetet runt Kalmarsund. Under förra mandatperioden drev hon även frågan framåt som heltidspolitiker och arbetar nu På WSP för att ytterligare sprida kunskapen om arbetet för Östersjön. Hennes budskap är att det är lönsamt att satsa på havet, med vilja och engagemang kan åtgärder som förbättrar havet tas fram vilket också är arbetsskapande då ny teknik och nya åtgärder skapar jobb och utveckling i området. Blå tillväxt är för Anna Thore inom räckhåll när åtgärder som förbättrar havet samtidigt skapar arbete och med mod och engagemang även kan bli lönsamma. 

Anna Thore talar inom bland annat följande teman: 

  • Rädda havet - en affärsidé alternativt Östersjön - ett hav av möjligheter.
  • Innovativt kustmiljöarbete med underifrån perspektiv.
  • Med handen i EUs syltburkar, så fixar du projektfinansiering till dina goda idéer.
Läs artikeln "Trångt på haven när verksamheter växer"

Följ Anna


Kontakt

+46 10 722 56 58
+46 72 553 02 71
anna.thore@wsp.com