Göran
Werner

Sektionschef
Sverige

 

Att skapa gröna fastigheter med god lönsamhet 

Byggnader orsakar ungefär en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Minskad miljöpåverkan från byggnader är en nyckelfaktor när vi ska planera framtidens hållbara städer.Och ska fastigheterna bli långsiktigt hållbara måste vi arbeta med byggnadernas hela livscykel: planering, byggande, användande, rivning. GreenBuilding Design är WSPs koncept för att hjälpa fastighetsägare att producera och förvalta energieffektiva och miljöprofilerade byggnader.

Göran Werner, civilingenjör inom området energi och installation med specialistkunskaper inom energianvändning, fastighetsdrift, inneklimat samt miljöcertifiering av byggnader. Göran är en av upphovsmännen till ”GreenBuilding Design”, ”Miljömanualen” och ”Miljöstatus i byggnader”. Han är sedan 2010 ansvarig för Energimyndighetens nätverk, BeBo, Beställargruppen Bostäder för energieffektiva flerbostadshus.
 

Göran håller kurser och ett stort antal föredrag inom följande teman:

  • Bygg och installationsteknik för ickebyggare.
  • Effektivare energianvändning vid renovering.
  • Teknikupphandlingar för energieffektivare teknik.
  • Är det lönsamt att renovera miljonprogrammet?
  • GreenBuilding Design
  • Att välja miljöklassningssystem
  • Installationsteknik för Lågenergibyggnader, Stockholms Tekniska Institut, YH-utbildning

Kontakt

+46 10 7228126
+46 702 098144
goran.werner@wsp.com