Sanja
Vujicic

Ek.Dr. företagsekonomi, företags- och strategirådgivare och expert inom hållbar turism och besöksnäring
Sverige

Hur kan företag, städer, platser med flera växa på ett hållbart sätt?

Hållbar tillväxt är numera en självklarhet hos flertalet företag, städer, kommuner och regioner när det kommer till verksamhetsberättelser, strategi- och handlingsplaner. 

Hållbar tillväxt associeras ofta primärt till ekonomiska effekter och nyttor för företag, städer med flera. Hållbar tillväxt inkluderar dock utöver ekonomiska effekter och nyttor även sociala, kulturella och miljömässiga effekter och nyttor. Många är medvetna om och arbetar utifrån dessa olika områdena. Utmaningarna ligger dock i att:

  • Finna nya innovativa och hållbara produkter som människor vill konsumera. 
  • Hitta synergieffekter mellan offentliga och privata aktörer vad gäller gemensamma insatser för en hållbar tillväxt. 
  • Mäta effekter och nyttor av de ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga insatserna. 

Sanja Vujicic är Ekonomie Doktor och har 20 års erfarenhet av akademisk forskning och näringslivsrådgivning. Sanja Vujicic är sakkunnig inom hållbar turism och besöksnäring. Hon arbetar med affärs-, produkt-, stads-, platsplanering och utveckling, men även med projekt- och processledning. Analys/utredning/utvärdering på företags-, stads-, kommunnivå samt regional och nationell nivå, ingår även i tjänsteportföljen. 

Som talare vill Sanja Vujicic dela med sig av praktisk och akademisk erfarenhet kring hur företag, städer, kommuner, regioner med flera kan utvecklas på ett hållbart sätt genom till exempel turism, besöksnäring och evenemang. Hon ger exempel inom produktutveckling så som bo, äta och göra, tillgänglighet, varumärke, organisering och finansiering. Innovativa metoder inom market research/intelligence för att attrahera konsumenter och besökare som spenderar mycket pengar exemplifieras också för hur företag, städer med flera kan arbeta med hållbar tillväxt.

Sanja Vujicic talar inom bland annat följande teman: 

  • Hur företag, städer med flera kan utvecklas på ett hållbart sätt inom primärt tjänstesektorn.
  • Hur hållbar tillväxt kan mätas på likväl företag som i städer.
  • Hur offentliga och privata aktörer med olika utgångspunkter och uppdrag kan prioritera och gemensamt skapa tillväxt på ett hållbart sätt. 

Följ Sanja


Kontakt

+46 10 7210677
+46 72 0848259
sanja.vujicic@wsp.com