Samarbete är en viktig del i allt vi gör

På WSP ingår våra medarbetare i unika globala nätverk eftersom samarbete är nyckeln för att kunna skapa de bästa lösningarna för våra kunder.

“Vi samarbetar med planerare för att bygga morgondagens framtidssäkrade städer och vi behöver samarbeta för att integrera best practice när det gäller platsmarknadsföring, mobilitet, hållbarhet och teknik", säger Tom Smith, Global Director Property and Buildings.

För Tom är samarbete och kunskapsöverföring nyckeln för att kunna skapa och leverera de bästa lösningarna för vår byggda miljö. ”När det kommer till kritan så eftersträvar vi alla projekt där både planerings- och utförandefasen har varit smidig och felfri. För att lyckas med detta är samarbete på lokal, regional och global nivå inom alla sektorer, ett måste”.

Våra kunder förväntar sig att vi ska leverera utifrån vår globala expertis och erfarenheter. Vi arbetar målmedvetet för att se till att det blir verklighet, genom våra många nätverk och öppna kultur där vi delar med oss av våra erfarenheter.

WSP har förmågan att styra och projektleda komplexa projekt och stora globala program, vilka är beroende av människors kunskaper och deras passion för samarbete och att dela med sig till kollegor.

Här nedan är några projekt där samarbete har varit en framgångsfaktor.

 

Vasjon Project

Visionsbild: Sollentuna kommun, Dinell-Johansson. 

Stadsutvecklingsprojektet Väsjön

WSP är generalkonsult för stadsutvecklingsprojektet Väsjön, en ny stadsdel som växer fram i Sollentuna utanför Stockholm. Hållbarhet är i fokus och här ska det bland annat rymmas 4 400 bostäder, skola, förskolor, parkstråk, torg, kajer, idrottsanläggningar och skidbacke. Dessutom planeras en linbana med täta avgångar mellan Väsjö torg och Häggviks pendeltågsstation.

Ett tätt samarbete mellan interna och externa projektmedlemmar är väsentlig för planering, design och implementering av detta storskaliga projekt. Vi har skapat en virtuell modell av Väsjön för att underlätta samarbetet i projektet och kommunikationen med allmänheten. 

Genom att använda experter från sju olika WSP-kontor i Sverige kan WSP ansvara för designhandlingar från den tidiga programfasen till konstruktionsfasen.

=> Läs mer om Väsjön: Urban utveckling i Sollentuna

 

Burgenstock Resort

Bürgenstock Resort

När det kommer till värme- och kylsystem är det svårt att hitta en mer innovativ lösning än det system som WSP har utvecklat för den spektakulära Bürgenstock Resort, nära Luzern i Schweiz.

Denna historiska hotellresort ligger på 500 meters höjd intill Luzernsjön och byggdes under andra delen av 1800-talet. Den håller nu på att renoveras för att återfå sin forna glans. Vår lösning för anläggningens värme- och kylsystem bygger på att man pumpar upp vatten från 37 meters djup i sjön, till hotellet.

=> Läs mer om Bürgenstock Resort (engelska, nytt fönster)

 

Spadina Subway Extension

Toronto-York Spadina tunnelbaneutbyggnad

WSP är en av aktörerna i Spadina Link Project Managers-konsortiet som levererade projektledningstjänster till Toronto Transit Commission (TTC). Den utbyggda tunnelbanan öppnade i december 2017 och är det första TTC-tunnelbanenätet utanför Torontos stadsgräns. Den förlängda tunnelbanelinjen är 8,6 km lång och inkluderar sex nya stationer.

WSP levererade även tjänster inom projektledning, miljöprövning och tillståndshantering, public relations och expertis inom elektronik, mekanik och övervakning.

”Att få vara en del av ett så dedikerat team var nyckeln till projektets framgång. Jag använder den nya tunnelbanesträckningen varje dag och jag är förundrad över det stora antalet människor som redan nyttjar den. Jag ser också vilken positiv inverkan den har på dem som använder den, säger James Varnava, Chef för Program Management, Rail and Transit. 

=> Läs me om Toronto-York Spadina Subway (engelska, nytt fönster)