Vi ser framåt och ifrågasätter status quo

På WSP ställer vi frågor, bryter mönster och undersöker komplexa problem från olika infallsvinklar. Vi vet att våra lösningar bidrar till att skapa framtidens samhällen och hjälper städer att växa på ett hållbart sätt. Därför är innovation en viktig del i allt vi gör.

Eftersom vi arbetar med tusentals projekt över hela världen har vi en möjlighet att bidra positivt till vår byggda miljö och omgivning, till våra städer och vår ekonomi. ”Vi arbetar med våra kunders nuvarande behov, men våra projekt har ofta en långsiktig inverkan på våra samhällen”, säger André-Martin Bouchard, Global Lead, Environment.

WSPs arbete på övergivna dagbrott från gruvor är ett bra exempel på detta. ”Dessa platser lämnar ofta ”ärr” i landskapet och är samtidigt en stor källa till nedsmutsning. Våra experter kan ta bort de här negativa effekterna genom en återställningsprocess. Det här gör vi bland annat i norra Kanada där vi kommer att efterlämna en bättre miljö för framtida generationer”, förklarar André-Martin.

Här är några projekt där vi har utmanat ”status quo”.

Robben Island solenergiprojekt

Huvudmålet med det här uppdraget för Sydafrikas Turistdepartement var att stegvis reducera Robben Islands beroende av diselgeneratorer som bränslekälla. 

Som teknisk rådgivare utvärderade WSP olika förnyelsebara tekniker som skulle kunna användas på detta UNESCO världsarv. Den lösning som valdes tog hänsyn till den marina miljön och det rika djurlivet, liksom de möjliga vind- och solenergiresurserna på platsen.  

Vår kund har sagt att de kommer att använda projektet som ett exempel på hur den privata och offentliga sektorn kan samarbeta på ett framgångsrikt sätt som erbjuder en innovativ lösning, levererad i tid och inom budget. 

=> Läs mer om Robben Island solenergi projekt

Amazons nya huvudkontor i Seattle

The Amazon Spheres är tre geodesiska kupoler med botaniska trädgårdar på företagets nya huvudkontor som ligger i Seattles distrikt Denny Regrade. Här får företagets medarbetare njuta av natur och grönska på sin arbetsplats.

WSP har levererat tekniktjänster inom mekanik, elektricitet och VVS, liksom ljusdesign och hållbarhetstjänster för Amazons nya campus (vilket inkluderar de tre kupolerna). WSP har designat en innovativ lösning för energiförsörjningen, där överskottsvärme från ett närliggande datacenter används för att värma upp campusområdet. Ett specialanpassat ljussystem kombinerar LED belysning och dagsljussensorer för att förse växterna i The Amazon Spheres med tillräckligt ljus så att de kan växa.

”Det här ovanliga projektet krävde både innovativt och kreativt tänkande från vårt team. Jag är väldigt nöjd med hur vi lyckades tillgodose både Amazons och arkitekten NBBJs önskemål”, säger Tom Marseille, Senior Vice President Principal-in-Charge.

=> Läs mer om Amazons nya kontor

Parramatta Square in Western Sydney

Parramatta Square i Sydney

Visionen för omdaningen av Paramatta Square är att skapa en vibrerande och blandad stadsmiljö som ska göra Paramatta till Sydneys näst största centrala affärsdistrikt. Det här är ett framtidsorienterat svar på urbanisering och snabb befolkningstillväxt, som fokuserar på att skapa en attraktiv mötesplats genom platsmarknadsföring.

I blickfånget ligger Paramatta Square 6 och 8, som kommer att bli den högsta kommersiella byggnaden i Australien med 55 våningar. Designen kommer att vara innovativ med fokus på hållbarhet. Tornet utformas för att nå kraven för den högsta Green Star-märkningen när det gäller energi, enligt Australiens miljömärkningssystem. WSP har fått i uppdrag av Walker Corporation att leverera konstruktions- och byggnadstjänster samt specialdiscipliner inom hållbarhet och trafikplanering. 

=> Läs mer om Paramatta Square