Vad kan du åstadkomma på 100 timmar?

100H är casetävlingen där du gör upp mot andra studenter från Sveriges bästa högskolor och universitet om chansen att vinna WSPs Framtidsstipendium.
 

""

Planera med projektkompis

Av Emilia Bylund Månsson och Ella Erkman.

Det vinnande bidraget tar återbruk ett steg längre genom att initiera ett match-making system i ett tidigt skede för att koppla ihop aktörer redan på planeringsstadiet. Systemet möjliggör också en optimering av transportkostnader där man skapar förutsättningar att hitta material som finns på nära håll. Idén visar ett sätt på vilket återbruk kan bli verklighet om vi samarbetar för att använda befintliga resurser, och inte bara slänger och tillverkar nytt. Ett initiativ väl värt att ta vidare!

Ladda ner det vinnande bidraget Planera med projektkompis (pdf).

""

Second Home

Av Maria Lokat och Sara Hagberg.

Projektet visar på återvinning där vår tids slit- och släng kommer på skam även när det gäller fast inredning och andra byggnadsdelar. DIY-trenden (do it yourself) används smart i den här idén och är helt rätt i tiden. Detta behövs för att få till återbruk i större omfattning och för alla. 

Ladda ner lösningen Second Home (pdf).

""

Cirkulär parasitism

Av Oskar Palmgren och Sunisa Knutsson.

På 100 timmar har gruppen tagit sig an uppgiften kreativt och genomtänkt. En pedagogisk och enkel idé som sätts in i ett större sammanhang i enlighet med hur vi i framtiden bör ta oss an återbruket av materiella och immateriella värden. Idén skapar tankar om att använda värdar för stadsdelar för att lokalt energilagra och knyta ihop stadsdelarna. Idén är i grunden mycket god. 

Ladda ner lösningen Cirkulär parasitism (pdf).


Samla ihop en arbetsgrupp.
Lös caset inom 100 timmar.
Vinn WSPs Framtidsstipendium!

Digital matchmaking vinnare av 100H

I rekordhög konkurrens står Emilia Bylund Månsson och Ella Erkman från Linköpings Universitet som segrare. Med sin affärsidé ”Planera med Projektkompis” har de lyckats förena hållbarhet, cirkulär ekonomi, kulturbevarande och digital teknik i en lösning.

Läs hela intervjun

100H

Casesläpp
12/11 12/11
Timmar att lösa case
100 100
Antal i projektgrupp
2-3 2-3

""

Case

Caset släpps den 12 november 2020 klockan 13.00 på wsp.com/100H. Efter att caset släppts har alla tävlande 100 timmar på sig att leverera en lösning. Ingen föranmälan behövs, alla tävlingsbidrag som skickas in inom tidsramen deltar automatiskt.

""

Arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp måste innehålla minst två och max tre personer, varav samtliga ska vara studenter vid ett svenskt universitet, högskola eller likvärdigt. De mest effektiva och innovativa lösningarna skapas inte sällan utifrån tvärvetenskapliga samarbeten. WSP uppmuntrar till att se utanför din egen utbildningsinriktning när du letar efter arbetsgruppmedlemmar.

""

Inlämning

Deadline för inlämning av lösning är måndagen den 16 november 2020, kl 17.00. Lösningar ska levereras via mejl till [email protected]. Utformning av lösningen – pdf, textdokument, bildspel, länk till film eller annat – är valfritt och väljs av respektive arbetsgrupp. I varje tävlingsbidrag måste kontaktuppgifter, namn, födelseår och utbildning (kurs/program och skola) på samtliga deltagare i gruppen anges.

""

Juryns arbete - vinnare

Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Juryns beslut kan ej överklagas. Resultatet av juryns arbete och det vinnande bidrag meddelas den 27 november 2020.

""

Upphovsrätt

Alla deltagare godkänner att WSP använder sig av lösningarnas innehåll (delvis eller i sin helhet) för att sprida/publicera i WSPs kanaler och/eller använda för att marknadsföra tävlingen.

""

Frågor?

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss på [email protected].


Håkan Danielsson, WSP

Håkan Danielsson

Håkan Danielsson är vd för WSP Sverige. I sin roll har han ett stort fokus på verksamhetsutveckling, att skapa välfungerande team och en arbetsmiljö som gör att medarbetarnas styrkor används på bästa sätt. Håkan har också varit en av de drivande bakom WSPs acceleratorprogram Growspark. Håkan har en lång och bred erfarenhet, både som ingenjör och som ledare, bland annat från Ramboll och Scandiaconsult.

Christer Gustafsson, Uppsala Universitet.

Christer Gustafsson

Christer Gustafsson är professor vid konstvetenskapliga institutionen, kulturvård vid Uppsala Universitet. Hans tvärvetenskapliga forskning fokuserar på gränsöverskridande utmaningar och möjligheter för kulturarv som en drivkraft för hållbar tillväxt och stadsutveckling. I år är han även engagerad i EU Horizon 2020-projekten CLIC (Circular models Leveraging Investments in Culture heritage) och Be.CULTOUR. Christer är även en av grundarna av Hallands-modellen.

Maria Brogren

Maria Brogren

Maria Brogren är chef för hållbarhet och innovation på WSP Sverige. Maria är teknologie doktor från Uppsala universitet och har tidigare arbetat på bland annat Energimyndigheten, Näringsdepartementet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Maria leder även WSP Sveriges innovationsprogram Growspark samt är programledare och expertkommentator för WSPs programserie Bäst före

Mari Ferring, WSP.

Mari Ferring

Mari Ferring är Senior utredare i WSPs kulturmiljögrupp. Mari är doktor i arkitekturhistoria från KTH och har arbetat med utvecklingen av stadens kulturvärden i över 15 år. Hennes kompetens är tvärsektoriell inom arkitektur, kulturmiljö, stadsplanering och visuell kommunikation inklusive forskning med ett internationellt perspektiv.