Casetävlingen är avgjord

Till 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. För att nå detta krävs flera nya, innovativa lösningar. Koldioxidlagring är en av idéerna, men med nya lösningar kommer nästan alltid nya utmaningar. Grattis Filip och Jasmine som tog hem segern 2021 med en lösning där koldioxid är en tillgång istället för ett problem.

En (alg)männyttig lösning på koldioxidproblemet

Det vinnande bidraget av Jasmine Olesen och Filip Forsberg fick juryn på fall genom att presentera ett cirkulärt kretslopp där koldioxid går från avfall till en råvara och värdefull resurs.  

Ladda ner det vinnande bidraget En (alg)männyttig lösning på koldioxidproblemet (pdf).

Certifiera din koldioxidsmarta produkt

Andra pris går till Agnes Åhlund och Oscar Olsson från Chalmers och Erik Åhlund från Karlstads universitet. Deras idé bygger på att certifiera koldioxidsmarta produkter. 

Ladda ner lösningen En CO2OL produkt - Certifiera din koldioxidsmarta produkt (pdf).

 

Koldioxidens nytta

Tredje pris går till Eric Bäckström och Robert Samén på Umeå Folkuniversitet. Deras idé bygger på att kombinera koldioxid med bergarten Olivin och utifrån en kemisk process utvinna betong, papper och plast.  

Ladda ner lösningen Koldioxidens nytta (pdf).


Filip och Jasmine tog hem segern i WSPs studenttävling 100H – lösning där koldioxid är en tillgång i stället för ett problem

Läs hela intervjun

100H

Casesläpp
11/11 11/11
Timmar att lösa case
100 100
Antal i projektgrupp
2-3 2-3

Samla ihop en arbetsgrupp.
Lös caset inom 100 timmar.
Vinn WSPs Framtidsstipendium!

Case

Caset släpps den 11 november 2021 klockan 13.00. Efter att caset släppts har alla tävlande 100 timmar på sig att leverera en lösning. Ingen föranmälan behövs, alla tävlingsbidrag som skickas in inom tidsramen deltar automatiskt. I händelse av att caset inte finns tillgängligt på denna sida efter att caset ska ha släppts testa att uppdatera sidan. Vid tekniska problem publiceras caset på www.facebook.com/wspsverige.

Arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp måste innehålla minst två och max tre personer, varav samtliga ska vara studenter vid ett svenskt universitet, högskola eller likvärdigt. De mest effektiva och innovativa lösningarna skapas inte sällan utifrån tvärvetenskapliga samarbeten. WSP uppmuntrar till att se utanför din egen utbildningsinriktning när du letar efter arbetsgruppmedlemmar.

Inlämning

Deadline för inlämning av lösning är måndagen den 15 november 2021, kl 17.00. Lösningar ska levereras via mejl till [email protected]. Utformning av lösningen – pdf, textdokument, bildspel, länk till film eller annat – är valfritt och väljs av respektive arbetsgrupp. I varje tävlingsbidrag måste kontaktuppgifter, namn, födelseår och utbildning (kurs/program och skola) på samtliga deltagare i gruppen anges.

Juryns arbete - vinnare

Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Juryns beslut kan ej överklagas. Resultatet av juryns arbete och det vinnande bidrag meddelas den 30 november 2021.

Upphovsrätt

Alla deltagare godkänner att WSP använder sig av lösningarnas innehåll (delvis eller i sin helhet) för att sprida/publicera i WSPs kanaler och/eller använda för att marknadsföra tävlingen.

Frågor?

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss på [email protected].


Håkan Danielsson, vd WSP Sverige.

Håkan Danielsson, vd WSP Sverige

Håkan Danielsson är vd för WSP Sverige. I sin roll har han ett stort fokus på verksamhetsutveckling, att skapa välfungerande team och en arbetsmiljö som gör att medarbetarnas styrkor används på bästa sätt. Håkan har också varit en av de drivande bakom WSPs acceleratorprogram Growspark. Håkan har en lång och bred erfarenhet, både som ingenjör och som ledare.

Helena Olssén, Strategichef Mälarenergi Elnät.

Helena Olssén, Strategichef Mälarenergi Elnät

Helena Olssén är civilingenjör i Kemiteknik och har arbetat i energibranschen sen 2002 med miljö- och säkerhetsfrågor, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Helena är också ordförande i nätverket Kraftkvinnorna som arbetar för en mer jämställd energibransch.

Anna Nordling, WSP.

Anna Nordling, WSP Regional- Section Manager Sektionsledning Energi

Anna Nordling är civilingenjör i maskinteknik från KTH och har också en MBA från BTH. Hon har erfarenhet av uppdrag inom vindkraft, energigaser, fjärrvärme, smarta energisystem, smarta elnät, energieffektivisering och kraftproduktion m.m. 

Claes af Burén, WSP.

Claës af Burén, WSP Team Manager Energy

Claës af Burén är energiexpert och arbetar med strategisk rådgivning, utredningar och marknadsanalyser inom WSP.  Claës har en bakgrund som civilingenjör och ekonom med ett mycket solitt intresse för energi och hållbarhet.