Hjälp oss forma framtiden

Vi är ett starkt team av experter som sporras av utmaningar och okonventionella lösningar. Vi använder vår nyfikenhet för att skapa progressiva lösningar på komplexa frågor – det är både vår mission och vår passion. Bli en av oss och delta i arbetet med hållbara och meningsfulla insatser som bidrar till att forma framtidens samhällen.

Välkomnande medarbetare i kontorsmiljö.

Att jobba på WSP

Söker du en arbetsplats där du ges möjlighet att forma framtidens samhällen och samtidigt vara en del av en varm och inkluderande kultur som präglas av mångfald, samarbete och ansvar? Välkommen till en internationell verksamhet med lokal förankring, där långsiktig hållbarhet står i fokus - både för människor och affärer.

Läs mer om att jobba på WSP
Kvinna arbetar ute i fält.

Student testar VR-glasögon där stad visualiseras.