Vad kan du åstadkomma på 100 timmar?

100H är casetävlingen där du gör upp mot andra studenter från Sveriges bästa högskolor och universitet om chansen att vinna WSPs Framtidsstipendium.
 

100H

Casesläpp
11/11 11/11
Timmar att lösa case
100 100
Antal i projektgrupp
2-3 2-3

Digital matchmaking vinnare av 100H 2020

I rekordhög konkurrens stod Emilia Bylund Månsson och Ella Erkman från Linköpings Universitet som segrare. Med sin affärsidé ”Planera med Projektkompis " (pdf) har de lyckats förena hållbarhet, cirkulär ekonomi, kulturbevarande och digital teknik i en lösning.

Läs hela intervjun

Samla ihop en arbetsgrupp.
Lös caset inom 100 timmar.
Vinn WSPs Framtidsstipendium!

"

Case

Caset släpps den 11 november 2021 klockan 13.00 på wsp.com/100H. Efter att caset släppts har alla tävlande 100 timmar på sig att leverera en lösning. Ingen föranmälan behövs, alla tävlingsbidrag som skickas in inom tidsramen deltar automatiskt.

"

Arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp måste innehålla minst två och max tre personer, varav samtliga ska vara studenter vid ett svenskt universitet, högskola eller likvärdigt. De mest effektiva och innovativa lösningarna skapas inte sällan utifrån tvärvetenskapliga samarbeten. WSP uppmuntrar till att se utanför din egen utbildningsinriktning när du letar efter arbetsgruppmedlemmar.

"

Inlämning

Deadline för inlämning av lösning är måndagen den 15 november 2021, kl 17.00. Lösningar ska levereras via mejl till [email protected]. Utformning av lösningen – pdf, textdokument, bildspel, länk till film eller annat – är valfritt och väljs av respektive arbetsgrupp. I varje tävlingsbidrag måste kontaktuppgifter, namn, födelseår och utbildning (kurs/program och skola) på samtliga deltagare i gruppen anges.

"

Juryns arbete - vinnare

Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Juryns beslut kan ej överklagas. Resultatet av juryns arbete och det vinnande bidrag meddelas den 30 november 2021.

"

Upphovsrätt

Alla deltagare godkänner att WSP använder sig av lösningarnas innehåll (delvis eller i sin helhet) för att sprida/publicera i WSPs kanaler och/eller använda för att marknadsföra tävlingen.

"

Frågor?

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss på [email protected].


Håkan Danielsson, vd WSP Sverige.

Håkan Danielsson, vd WSP Sverige

Håkan Danielsson är vd för WSP Sverige. I sin roll har han ett stort fokus på verksamhetsutveckling, att skapa välfungerande team och en arbetsmiljö som gör att medarbetarnas styrkor används på bästa sätt. Håkan har också varit en av de drivande bakom WSPs acceleratorprogram Growspark. Håkan har en lång och bred erfarenhet, både som ingenjör och som ledare, bland annat från Ramboll och Scandiaconsult.

Helena Olssén, Strategichef Mälarenergi Elnät.

Helena Olssén, Strategichef Mälarenergi Elnät

Helena Olssén är civilingenjör i Kemiteknik och har arbetat i energibranschen sen 2002 med miljö- och säkerhetsfrågor, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Helena är också ordförande i nätverket Kraftkvinnorna som arbetar för en mer jämställd energibransch.

Anna Nordling, WSP.

Anna Nordling, WSP Regional- Section Manager Sektionsledning Energi

Anna Nordling är civilingenjör i maskinteknik från KTH och har också en MBA från BTH. Hon har erfarenhet av uppdrag inom vindkraft, energigaser, fjärrvärme, smarta energisystem, smarta elnät, energieffektivisering och kraftproduktion m.m. 

Claes af Burén, WSP.

Claës af Burén, WSP Team Manager Energy

Claës af Burén är civilingenjör och ekonom med ett mycket solitt intresse för energi och hållbarhet. Claës arbetar på WSP som konsult inom energiproduktion- och distribution och är spindeln i nätet för WSP’s hållbarhetsnätverk.