2019 års omgång av casetävlingen 100H är nu avgjord

100H är casetävlingen där du gör upp mot andra studenter från Sveriges bästa högskolor och universitet om chansen att vinna WSPs Framtidsstipendium och en resa inklusive mat och boende till WSP i Köpenhamn.
 

Vinnande lag 2019

Det vinnande bidraget kom från två civilingenjörsstudenter från LTH som satt fingret på en viktig samhällsutmaning, nämligen allmänhetens kunskap och riskmedvetenhet kring vatten i en föränderlig värld.

Så ska riskmedvetandet hos allmänheten öka

Samla ihop en arbetsgrupp
Lös caset inom 100 timmar
Vinn en resa till Köpenhamn!

100H

Casesläpp
Hösten 2020 Hösten 2020
Timmar att lösa case
100 100
Antal i projektgrupp
2-3 2-3

1:a pris

1:a pris i 100H - WSPs Framtidsstipendium 2019 - är en resa till Köpenhamn inklusive mat, boende samt ett besök på WSPs huvudkontor i Danmark. 

Utöver den unika möjligheten att presentera sin lösning för 100Hs namnkunniga jury tilldelas vinnarna i 100H WSPs Framtidsstipendium 2019. Det vinnande bidraget kommer också att marknadsföras i WSPs digitala kanaler.

WSPs Framtidsstipendium 2019 består av en resa till Köpenhamn inklusive mat och boende. I resan ingår:

  • Resa
  • Boende
  • Frukost, lunch och middag
  • Ett guidat studiebesök på WSP Danmarks huvudkontor
  • Exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i Köpenhamn

Tidpunkt och eventuellt övriga detaljer för resan sker genom individuell överenskommelse mellan den vinnande arbetsgruppen och en representant från WSP. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

100H är casetävlingen där du gör upp mot andra studenter från Sveriges bästa högskolor och universitet om chansen att vinna WSPs Framtidsstipendium. Caset släpps den 21 november 2019 klockan 13:00. Din grupp har sedan 100 timmar på sig att leverera en lösning. Vilka som ska ingå i gruppen bestämmer du själv.

Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget blir mottagare av WSPs Framtidsstipendium 2019, och vinner en resa till Köpenhamn inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP Danmarks huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i Köpenhamn. I 100H får du själv sätta ihop din arbetsgrupp. Gruppen ska bestå av minst två och max tre personer, och alla i gruppen måste vara studerande vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. De mest effektiva och innovativa lösningarna skapas inte sällan utifrån tvärvetenskapliga samarbeten. Glöm därför inte bort att titta utanför din egen utbildningsinriktning när du letar efter arbetsgruppmedlemmar.


Tävlingsregler

Tävlingen 100H - WSPs Framtidsstipendium - arrangeras av WSP Sverige och är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. Ingen föranmälan behövs.
 

Case

Caset släpps den 21 november 2019 klockan 13.00 på wsp.com/100H. Efter att caset släppts har alla tävlande 100 timmar på sig att leverera en lösning på caset. Ingen föranmälan behövs, alla tävlingsbidrag som skickas in inom tidsramen deltar automatiskt.
 

Arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp måste innehålla minst två och max tre personer, varav samtliga ska vara studenter vid ett svenskt universitet, högskola eller likvärdigt.
 

Inlämning

Deadline för inlämning av lösning är kl 17:00 måndag den 25 november 2019. Lösningar ska levereras via mejl till student@wsp.com eller på något av WSPs lokala kontor i Sverige. Utformning av lösningen – pdf, textdokument, bildspel, rörligt, fysisk modell, länk till film eller annat – är valfritt och väljs av respektive arbetsgrupp. 

Väljer ni att lämna in lösningen på något av våra kontor måste ni ange 'Josefine Stolt' som mottagare, ta en bild på lösningen och mejla denna samt information om var bidraget lämnats in till student@wsp.com senast kl 17:00 måndag den 25 november 2019.

I varje tävlingsbidrag måste kontaktuppgifter, namn, födelseår och utbildning (kurs/program och skola) på samtliga deltagare i gruppen anges.
 

Frågor?

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss i vårt event på Facebook.
 

Juryns arbete

Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Juryns beslut kan ej överklagas.
 

Upphovsrätt

Alla deltagare godkänner att WSP använder sig av lösningarnas innehåll (delvis eller i sin helhet) för att sprida/publicera i WSPs kanaler och/eller använda för att marknadsföra tävlingen.


Jury

Juryn i 100 H - WSPs Framtidsstipendium 2019 – består av representanter från svenskt näringsliv, akademi, samt högre chefer och sakkunniga inom WSP Sverige.

Magnus Meyer

Magnus Meyer, vd WSP Sverige

Magnus är civilingenjör med mångårig erfarenhet från fastighets- och finansbranschen. Som vd för WSP Sverige är han ansvarig för den svenska verksamheten i ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, med omkring 4 200 medarbetare i Sverige. Han har tidigare i sin karriär arbetat som bland annat affärsområdeschef och som teknisk vetenskaplig attaché i USA.

Henny Samulesson

Henny Samuelsson, teamledare Stockholm Vatten och Avfall

Henny Samuelsson är teamledare för Dagvatten och Recipientteamet på Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnätsavdelning. Henny är civilingenjör i Ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola. Hon har tidigare arbetat som konsult med modellering av avloppssystem och även förvaltat Stockholms skyfallsmodell. 

Maria Brogren

Maria Brogren, chef Hållbarhet och Innovation WSP

Maria Brogren är chef för hållbarhet och innovation på WSP Sverige. Maria är teknologie doktor från Uppsala universitet (avhandlingen handlar om solenergisystem) och har tidigare arbetat på bland annat Energimyndigheten, Näringsdepartementet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Anders Rydberg

Anders Rydberg, senior utredare VA-utredning WSP

Anders har arbetat som konsult på WSP sedan 2005 och har en lång karriär inom vattenfrågor bakom sig. Han har bland annat arbetat med dagvattenfrågan inom både den fysiska planeringens olika skeden samt långsiktig och strategisk planering för VA-försörjning i hela kommuner. Han har även fördjupat sig i VA-lagstiftningen och finansieringen av vattentjänsterna.