Luftfart

Flyget är en av de snabbast växande och tekniskt mest avancerade transportsektorerna. Utvecklingen ställer stora krav på flygplatserna, deras ägare, operatörer och för kringliggande samhällen.


Heathrow Terminal 2B
Airport Expansion