Luftfart

Flyget är en av de snabbast växande och tekniskt mest avancerade transportsektorerna. Utvecklingen ställer stora krav på flygplatserna, deras ägare, operatörer och för kringliggande samhällen.


Varje år betjänar flygindustrin mer än 3,5 miljarder passagerare och transporterar över 50 miljoner ton gods.Volymerna fortsätter att öka, vilket innebär att flygplatserna måste öka sin kapacitet för att möta dagens krav och anpassa sig för att leva upp till morgondagens kundförväntningar.

Flygplatser har också blivit mer än en plats för avresa och ankomst. De är vår tids knutpunkter för globala kontakter som främjar innovation och teknisk utveckling och stimulerar sociala och ekonomiska aktiviteter i lokalsamhällena. Våra projekt sträcker sig från strategiska rådgivningstjänster till projektledning, från mikrosimuleringsmodeller till Master Plans, från terminalutbyggnad till koldioxidackreditering och från sanering av landningsbanor till driftsättning av bagagehanteringssystem.

 

Flygplatsutbyggnad

LaGuardia Airport i New York är ett bra exempel på utmaningarna med befintliga installationer. Terminal B byggdes 1964 och var ursprungligen avsedd att hantera 8 miljoner passagerare; idag betjänar den mer än 13 miljoner. Flygplatsen var i stort behov av förbättrad funktionalitet och myndigheterna godkände ett projekt på 4 miljarder dollar för ett av de viktigaste offentlig-privata partnerskapen i USA. 

”Vi utgick från den föreslagna designen på LaGuardia och gjorde vad vi kunde för att göra den mer flexibel. Det var en bra design, men vi tyckte att vi kunde göra den ännu bättre genom att arbeta med våra partners”, förklarar Maxine Hill, Senior Project Manager – Alternative Delivery Vice President på WSP. Hon påpekar att det kräver mycket samordning att konstruera och bygga en större terminal på en så begränsad yta, samtidigt som verksamheten ska rulla på som vanligt. 

I Taiwan arbetade vi med planen för Taoyuan International Airport för att öka kapaciteten och bygga Taoyuan Aerotropolis. Vårt arbete är viktigt eftersom vi ansvarar för all E&M- och IT/CT-systemplanering, inklusive projektledningen för hela projektet.

 

Heathrow Terminal 2B

Skräddarsydd tillgångsförvaltning för flygsektorns behov

Eftersom flygplatsägare över hela världen står inför stora utmaningar avseende kapacitetsbegränsningar, finansiering och åldrande infrastruktur, är förmågan att tänka nytt och skapa okonventionella och framåtblickande lösningar ett måste. Flygplatser måste också uppfylla ständigt skiftande förväntningar på servicenivå, passagerarönskemål, teknik, säkerhet och hållbarhet.

Med förståelse för den senaste tekniken och innovationerna erbjuder vi olika typer av stöd till våra uppdragsgivare, från strategisk rådgivning, privata finansieringsinitiativ, alternativa energilösningar, planerings- och miljökunskap till tjänster under konstruktionsfasen, inklusive drift och underhåll. Vi tillhandahåller också program- och konstruktionshanteringskompetens för övervakning av hela projekt eller kapitalförsörjning.

Förutom anläggningar på både air- och landside erbjuder WSP även ett fullständigt utbud av tjänster för anläggningar som flygplatserna är beroende av, t.ex. centrala el- och vattensystem, parkeringshus, sprängämnesdetektering, säkerhetskontroller för passagerare samt väg- och transportsystem till och inom flygplatserna.

 

Arbeta för framtidens flygindustri

Mitt i denna snabba utveckling fortsätter vi att arbeta med alla våra kunder för att ta fram nya idéer och lösningar. Vårt mål är att alltid erbjuda högkvalitativa tjänster som ger funktionella, kostnadseffektiva och hållbara resultat.

Hittills har vi levererat våra tjänster i fler än 1 500 flygrelaterade projekt, på mer än 600 nationella och internationella flygplatser i över 40 länder.

Vi är dessutom mycket engagerade i flygindustrins olika branschorganisationer och föreningar. Vårt deltagande i Airport Carbon Accreditation-programmet är ett bra exempel på vårt engagemang för att bidra till en bättre framtid. 

WSP har tillgång till världsomfattande expertis och erfarenhet och ett omfattande utbud av specialiserade luftfartstjänster. Våra team med specialister från olika sektorer kan leverera integrerade lösningar som är anpassade till specifika lokala behov. 

Airport Expansion