Kvalitetssäkrad miljökontroll | Provtagning - utsläpp, avloppsvatten

Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. Vi ger dig kunskap och trygghet! 

  • den 9 maj 2023 00:00 till den 10 maj 2023 00:00 (UTC+2)

Stockholm
Pris: 9 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet.


Kursledare

Per-Anders Alm
Miljö- och hållbarhetskonsult
Sverige
Eric Torkelsson Karlsson
Miljö- och hållbarhetskonsult
Sverige


2023-05-09 00:00:00 2023-05-10 00:00:00 Europe/Stockholm Kvalitetssäkrad miljökontroll | Provtagning - utsläpp, avloppsvatten Kvalitetssäkrad miljökontroll | Provtagning - utsläpp, avloppsvatten Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. Vi ger dig kunskap och trygghet!  den 9 maj 2023 00:00 till den 10 maj 2023 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris: 9 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. Stockholm