En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för tillsyn och efterlevnaden av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför sådan provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Vi ger dig kunskap och trygghet!

 • den 23 september 2020 08:30 till den 24 september 2020 15:00 (UTC+2)

Stockholm
Pris 8 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet.
Anmäl dig här

Innehåll

Kursen genomförs under två dagar och är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en omfattande dokumentation i två delar, dels samtliga OH-bilder, dels pedagogiskt utformade textdelar till varje huvudmoment. Deltagarna får även fältprotokoll som kan anpassas efter deras egen provtagning.

Till varje block knyts övningsuppgifter som utgör en träning för deltagarna i att söka information i utdelat kursmaterial.
 

Mål

Kursen ger den personal som ska ansvara för och utföra provtagning av vatten (sjö, kust, vattendrag) och sediment teoretisk och praktisk kunskap så att kvalitetssäkringen fungerar genom hela provtagnings- och analyskedjan.

Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare.
 

Deltagare

Kursen vänder sig till personal som utför eller som kommer att utföra provtagning – recipienter och som vill säkerställa relevant kompetens.
 

Program dag 1 (08.30-17.00)

Bakgrund/regelverk (2 h)

 • Provtagningens plats i kvalitetskedjan
 • Miljöbalken med följddokument
 • Verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Ansvar, kvalitet och kontroll
 • Övningsuppgift 
   

Limnologi (2,5 h)

 • Ekosystemets uppbyggnad
 • Vattnets kemiska och fysikaliska sammansättning
 • Årscykler
 • Påverkansfaktorer och effekter
 • Övningsuppgift 
   

Provtagning (3,5 h)

 • Provtagningsmetoder
 • Provtagningsteknik
 • Fältobservationer
 • Skydds- och ansvarsfrågor
 • Genomgång av provtagningsutrustning
 • Övningsuppgift 
   

Program dag 2 (08.00-15.00)

Fältövning (5 h)

 • Provtagning - ytvatten
 • Provtagning - mikrobiologi
 • Provtagning - sediment
 • Praktiska tips – material och säkerhet
   

Kursprov (1 h)

Löses med hjälp av kursdokumentation.

Fler kurstillfällen kan anordnas, kontakta oss för mer info!


Kursledare

Anna Norman
Senior utredare
Sverige

WSPs  utbildningar

Vi organiserar och genomför ett brett spektrum av utbildningar för i första hand svenskt näringsliv men även för offentliga myndigheter och förvaltningar. Vår idé är att tillhandahålla korta och behovsstyrda utbildningar inom miljö- och kvalitetsområdet. 

För bästa resultat genomförs våra utbildningar av utbildningskonsulter med god sakkunskap i kombination med pedagogisk förmåga.

2020-09-23 08:30:00 2020-09-24 15:00:00 Europe/Stockholm Provtagning - Recipienter Provtagning - Recipienter <p>En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för tillsyn och efterlevnaden av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför sådan provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Vi ger dig kunskap och trygghet!</p> den 23 september 2020 08:30 till den 24 september 2020 15:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris 8 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. anna.norman@wsp.com?subject=Utbildning provtagning recipienter Stockholm

2020-09-23 08:30:00 2020-09-24 15:00:00 Europe/Stockholm Provtagning - Recipienter Provtagning - Recipienter <p>En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för tillsyn och efterlevnaden av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför sådan provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Vi ger dig kunskap och trygghet!</p> den 23 september 2020 08:30 till den 24 september 2020 15:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris 8 500 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. anna.norman@wsp.com?subject=Utbildning provtagning recipienter Stockholm