Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Vi ger dig kunskap och trygghet!

  • den 2 maj 2023 00:00 till den 4 maj 2023 00:00 (UTC+2)

Stockholm
Pris: 11 900 kr exklusive moms


Kursledare

Henrik Selin
Avdelningschef, Brand och risk
Sverige
Emelie Laurin
Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering
Sverige

2023-05-02 00:00:00 2023-05-04 00:00:00 Europe/Stockholm Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter /sv-se/event Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Vi ger dig kunskap och trygghet! den 2 maj 2023 00:00 till den 4 maj 2023 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris: 11 900 kr exklusive moms Stockholm

2023-05-02 00:00:00 2023-05-04 00:00:00 Europe/Stockholm Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter Riskhantering - Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter /sv-se/event Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedömningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Vi ger dig kunskap och trygghet! den 2 maj 2023 00:00 till den 4 maj 2023 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris: 11 900 kr exklusive moms Stockholm