Fåglar kan samsas med vindkraft om de byggs på rätt ställen

Explosionsartad efterfrågan på fågelinventeringar när vindkraften byggs ut.Fågel som flyger vid en vinge av ett vindkraftverk.