Norge klår Sverige i utformning av styrmedel för utsläpp av kväveoxider

Enligt en analys utförd av WSP på uppdrag av Naturvårdsverket, visar det sig att styrmedelskombinationer som bygger på positiv samverkan mellan utsläpparna är en outnyttjad potential i miljöpolitiken. Detta står i kontrast till traditionella styrmedel som bygger på en negativ samverkan där utsläpparna konkurrerar om exempelvis utsläppsrätter eller utsläppsminskningar. Styrmedelsutformningen är unik och kanske finns här outnyttjad potential för att effektivare nå miljömålen.

Kombinationen av skatt som hot och kvantitativa utsläppsmål liknar ett system med utsläppsrätter men istället för att skapa konkurrens om utsläppsrättigheter skapas det ett samarbete om att minska utsläppen. En fördel är att kapitalstarka utsläppare är villiga att finansiera utsläppsminskningar hos utsläppare, exempelvis små och medelstora företag, som annars inte haft råd att minska utsläppen.
Ficre Zehaie Senior rådgivare på WSP