Returasfalt – ett måste för att minska vägarnas klimatpåverkan

Med lite extra ansträngning skulle mängden återbrukad asfalt som används vid vägbyggen och vägunderhåll kunna öka ytterligare, vilket skulle ha en positiv effekt på branschens klimatpåverkan. Både tekniken och metoderna finns där, men nyttjas sällan på grund av att beställarna tvekar.

Illustration av asfalt med markering för slitlager, bindlager och bärlager.

Anders Gudmarsson
Principal Civil Engineer
Sverige