Bostäder, offentliga byggnader och infrastruktur är värdefulla samhällstillgångar som är i stort behov av renovering i Sverige. Men beslutsfattare och politiker tenderar att skjuta upp viktiga investeringar till förmån för att bygga nytt. 

Miljonprogramsområde är ett exempel där det ofta finns ett stort renoveringsbehov.

Det krävs ökad kunskap om skicket på befintliga bestånd, menar WSP.