Jernhusen, tillsammans med Göteborgs stad, arrangerar just nu en arkitekttävling om hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut. WSP tillsammans med Cobe, FOJAB och Crowd Dynamics är ett av de fyra team som nu har prekvalificerats och utsetts att fortsatt delta i tävlingen. 

Göteborgs centralstation.