WSP tilldelas uppdraget att ansvara för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av ombyggnationen av Gullmarsplan och Nynäsvägen. Uppdraget innebär också samordning av miljöarbetet under färdigställandet av planprogrammet. Beställare är Stockholm stads exploateringskontor och uppdraget utgör en viktigt del i stadsutvecklingen av nya Söderstaden.

Översikt av Gullmarsplan och Nynäsvägen.

Vy över Gullmarsplan och Nynäsvägen. Foto: Stockholms stad.