WSP bistår Nordiska ministerrådet i ett projekt för att främja cirkulär ekonomi i byggbranschen. Projektet Nordic Networks for Circular Construction är en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. WSPs roll i projektet är att identifiera och analysera de barriärer som för närvarande hindrar implementeringen av cirkulär byggpraxis, och de möjligheter och initiativ som kan jämna ut vägen till cirkulärt byggande i de nordiska länderna.