Öresundsbron utvecklar digital tvilling i samarbete med WSP

WSP har i samarbete med Öresundsbron och AFRY utvecklat brons digitala tvilling, till vilken WSP bland annat har levererat system samt integration av karta och visualiseringsstöd i 3D.