Efter 20 år i olika roller på WSP utses nu Peter Svedin till chef för sektion Samhällsutformning. Sektionen består av 320 medarbetare runt om i landet och har en stor bredd av kompetenser inom samhällsutveckling.

Peter Svedin ny chef för sektion Samhällsutformning, WSP.

Peter Svedin ny chef för sektion Samhällsutformning.