Semester och högtider är tillfällen då känslan av ensamhet ökar. Enligt en undersökning av WSP känner sig sex av tio svenskar ensamma ibland eller ofta, ensamheten är mest utbredd i större städer. Under pandemin var den upplevda ensamheten i Sverige ännu högre samtidigt har fler insett vikten av gemensamma platser där vi kan ses och interagera.

En person går över ett folktomt torg.

Foto: Unsplash.