WSP står som initiativtagare till forskningsprojektet Stomnätet i luften 2.0, ett projekt med det övergripande målet att förbereda Trafikverket inför framtidens utmaningar. 

Stomnät i luften 2.0 – länken mellan det digitala och verkligheten.