WSP har vunnit två komplexa och utmanande uppdrag i samband med Stockholms tunnelbaneutbyggnad mellan Fridhemsplan och Älvsjö. WSP har fått förtroendet att ansvara för utformning av tunneln, alla järnvägstekniska system samt fyra stationer på sträckan.

Tunnelbanesträckning - både befintlig, utbyggnad och planerad utbyggnad.

Bild: Region Stockholm.