Kan vi med säkerhet säga att ett bygg- och anläggningsprojekt är klimatneutralt? Och hur beräknar vi egentligen det? WSP har tillsammans med Skanska och Peab tagit initiativ till att ta fram en branschgemensam definition samt tillförlitlig metod för att säkerställa att ett projekt är klimatneutralt.

Järnväg på landsbygden.

Inom begreppet anläggningsprojekt ingår såväl statliga, kommunala som privata projekt där anläggningsarbeten utförs för att bygga exempelvis vägar, järnvägar, gator, torg, industriområden och parker.