Idag presenteras utvecklingsplanen för en ny centralstation i Uppsala som C.F. Møller Architects tagit fram tillsammans med konsultföretaget WSP. Genom en ny utvecklingsplan för Uppsala C ska hjärtat i staden bli en levande mötesplats, och samtidigt en effektiv trafiknod. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och stadskärnan i anslutning till stationsområdet.

Arkitektritning av visionen för framtidens Uppsala.

Bilden får användas fritt i samband med denna artikel. Bild: C.F. Møller Architects.