Nyligen publicerades en ny rapport av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i vilken referensvärden för nya byggnaders klimatpåverkan redovisas. KTH har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP, på uppdrag av Boverket, samlat in data och beräknat klimatpåverkan för 68 nya byggnader i Sverige. Referensvärden har tagits fram för småhus, flerbostadshus, kontor, förskolor och skolor.

Rapport om byggnaders klimatpåverkan kommer vara användbart för alla byggherrar som ska börja klimatdeklarera.