WSP tar sig nu an ytterligare ett stort multidisciplinärt uppdrag när arbetet med en av etapperna på Ostkustbanans utbyggnad mellan Uppsala och Stockholm påbörjas. För att öka kapaciteten på sträckan ska dagens befintliga spår kompletteras med två nya.

Fyra spår Uppsala.