WSP får återigen i uppdrag av Trafikverket att rusta upp broar längs med väg E4/E20 Essingeleden. Den hårt trafikerade Essingeleden löper från trafikplats Nyboda i söder upp till trafikplats Karlberg i norr och hela trafikleden byggdes mellan 1967 och 1970.

Gröndalsbron, en av de broar WSP ska renovera, mellan två flerfamiljshus.

Gröndalsbron är en av de fem broarna som ska renoveras.